Kabala – apziņas paplašināšanas līdzeklis

Replika: Pašlaik tiek veikti ļoti interesanti eksperimenti ar hologrammām, kas pamatojas uz kvantu saikņu principa. Tiek ņemta viena vispārēja hologramma un sadalīta atsevišķās daļās, un katrā no tām it kā ir redzama kopīgā bilde.

Šīs daļas tiek izdalītas cilvēkiem un ja kāds cenšas savā daļā kaut ko izmainīt, tad bilde mainās uzreiz visiem. Acīm redzot, tas ir ļoti tuvu tam par ko stāsta kabala?

Atbilde: Jā. Šī ir pārsteidzoša pasaules īpašība, kuru mūsu pašreizējā līmenī ir grūti ne tikai sajust, bet arī izteikt.

Tomēr visas īpašības, kuras piemīt duālismam, daļiņu saiknēm, hologrāfijai, mūs novedīs pie tā, ka mēs tomēr atradīsim savienojošo posmu starp parasto zinātni un kabalas zinātni. Un tad mēs varēsim piedāvāt kabalu visai pasaulei.

Zinātnieki tajā saskatīs precīzus risinājumus, lai gan tos nevarēs uzreiz izmantot. Lieta tā, ka mēs viņiem nepiedāvājam kādu ierīci, kuru viņi nekavējoties varēs pielietot.

Taču kabalā viņi redzēs loģisku mūsdienu zinātnes turpinājumu, tās pieeju visam, kam šodien pretojas mūsu apziņa, sajūtas, pasaules izpratne un kas nākotnē mums vēl piepeši atklāsies. Mums pavērsies jauni horizonti.

Šodienas zinātniekiem nav jāskaidro, ka viņiem tam ir jātic. Tiklīdz viņi sapratīs, ka viss ir atkarīgs no viņu iekšējā apziņas līmeņa, tad acumirklī jutīs nepieciešamību paplašināt savu apziņu. Taču paplašināt apziņu nozīmē pacelties virs sevis. Pacelties virs sevis nozīmē iziet no sava egoistiskā „es” uz altruistisko „mēs”.

Tas daudzus zinātniekus pamudinās personīgi izmainīties, tāpēc ka viņi jutīs, ka viņiem atklājas brīnumaina pasaules telpa. Visi Einšteina, Hjū Evereta u.c. likumi sāks viņos eksistēt visu fizikālo un ķīmisko izmaiņu līmenī, ātrumā, niansēs, kas šodien izslīd no viņu uztveres, tomēr viņi jau nedaudz tos sāk sataustīt. Tie vienkārši viņos eksistēs!

Viņu apziņa sasniegs līmeni, kad šie ātrumi, īpašības, pretrunas (mūsu pašreizējā apziņā) starp visiem iespējamiem šodienas eksperimentu rezultātiem kļūs par viņu iekšējo līmeni.

Viņiem nevajadzēs piepūlēties un iztēloties, ko atklāja, piemēram, Einšteins, tāpēc ka tas kļūs par viņu līmeni gluži kā bērna līmenis, kurš šodien apgūst pašu vienkāršāko Ņūtona likumu.

Es ceru, ka tas viss piesaistīs zinātniekus un viņi ieraudzīs, ka eksistē nākamais zinātnes attīstības līmenis. Tad kabala viņiem nešķitīs kā visu materiālo zinātņu aizvietotājs pasaulē, bet gan kļūs par viņu apziņas paplašināšanas līdzekli, kas novedīs pie tālākas visu zinātņu attīstības.

No TV raidījuma „Kabala un zinātne”, 07.10.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: