Dvēsele un apziņa

Jautājums: Ābrams mūsu realitāti noteica kā trīs faktoru kopumu: „pasaule, gads, dvēsele”, kas mūsdienu valodā nozīmē „telpa, laiks un apziņa”. Vai ir pareizi teikt, ka apziņa atbilst dvēselei?

Atbilde: Pasaule, gads, dvēsele (olam, šana, nefeš), ir trīs parametri atbilstoši kuriem cilvēks eksistē. Mēs nespējams sevi iedomāties pat bez viena no šiem parametriem.

Pasaule ir viss, ko mēs visapkārt uztveram, tāpēc tā nepārtraukti mainās. Pateicoties tam, ka pasaule nepārtraukti mainās, mēs šo pārmaiņu dinamiku sajūtam kā gads (laiks). Un ar dvēseli mēs uztveram pasauli.

Tomēr tas viss ir subjektīvi. Pasaules izzināšanā nav nekā objektīva, tāpēc zinātne ir pilnībā subjektīva. Ja jūs apgalvosiet, ka: „eksistē vēl kaut kas” – es jums nevaru iebilst. Ja jūs par to esat pārliecināti, tad varat rīkoties kā vēlaties. Es runāju tikai par to, ko cilvēks izzina mūsu pasaulē, tajās robežās, ar tādām īpašībām un tādiem instrumentiem, kas viņam ir pieejami.

Replika: Ābramam bija zināma saikne starp kategorijām telpa, laiks un apziņa. Kvantu fiziķi tikai Šodien sāk tam tuvoties. Tas ir, Ābrams zināja to, ko cilvēki atklās tikai pēc tūkstošiem gadu.

Atbilde: No Ābrama laikiem līdz mūsdienām cilvēce attīstījās plašumā, savos piecos egoistiskajos maņu orgānos. Kopš tiem laikiem kategorijas pasaule un laiks nav mainījušās.

Šodien mēs atrodamies uz nākamā attīstības līmeņa pārejas robežas, tāpēc materiālās zinātnes ir nonākušas pie savas attīstības beigu posma.

Taču kabalistiem ir cita pieeja. Viņi sāka attīstīt savu virsapziņu, lai mainītu realitātes uztveri un nokļūtu līmenī, kas ļauj pacelties virs sevis.

Pacelties virs sevis, nozīmē pacelties virs savas dabas, virs sava egoisma. To iespējams izdarīt it kā iekļaujoties citos, izejot no sevis un identificējoties ar viņiem.

Kabalā ir sistēma ar kuras palīdzību cilvēks sevī var attīstīt īpašības, kuras atrodas ārpus viņa dzīvnieciskā ķermeņa. Tad mūsu uztvere kļūs pilnīgi citādāka un vairs nepakļausies materiālās pasaules likumiem.

Mums izveidosies cita pieeja Universa uztveršanā un tā izpētē, tas ļaus pacelties virs sava materiālā ķermeņa un virzīties augšup arvien augstāk un augstāk. Tāpēc attiecībā uz mums „pasaule, gads, dvēsele” tiek nomainīti ar tādiem pašiem trīs stāvokļiem, taču jau citā līmenī.

Dvēsele un apziņa ir ekvivalenti. Dvēseli ir cilvēka iekšējās uztveres daļa, viņa „es”. Dvēsele ļauj vadīt, diferencēt un rīkoties ar to, ko mēs uztveram. Tas ir ļoti būtiski.

Es domāju, ka mēs spēsim to kaut kādā veidā pietuvināt. Lieta tā, ka pastāv saikne starp nākamo un pasaulīgo izzināšanas līmeni. To dēvē par saknes un zara saikni. Tāpēc mēs varam vilkt paralēles no visa, kas atrodas nākamajā pakāpē, līdz mūsu pakāpei un otrādi.

Tādējādi visa progresīvā 21.gs. zinātne, kas nespēja rast pilnīgu zinātnisku skaidrojumu daudzām parādībām, atstājot tās līdz galam neizteiktas un neizpētītas, atradīs atbildi uz visiem šiem jautājumiem tikai paceļoties uz nākamo attīstības līmeni.

It īpaši, ja mēs vēlamies savienot tādas kategorijas kā laiks, uztvere, telpa. Es nezinu, kā to iespējam izdarīt mūsu pasaules līmenī. Mēs šos trīs jēdzienus nespēsim savienot. Šo jēdzienu savstarpējā atkarība mums jebkurā gadījumā paliks nesaprotama.

Raugoties no kabalas viedokļa apziņa mūsu pasaulē ir cilvēka egoistisko vēlmju visa veida sajūtas. Tās ir iemiesotas mūsos, tādēļ visa pasaule atrodas šīs egoistiskās uztveres iekšienē.

Replika: Tieši pie šāda secinājuma pašlaik ir nonākuši fiziķi, kuri veic eksperimentu ar dubulto atveri. Viņi jau reāli sāk saprast, ka tieši apziņa nosaka rezultātu.

Atbilde: Fizikai, psihiatrijai, psiholoģijai un visām citām zinātnēm galu galā nāksies pieņemt, ka visa pasaule eksistē mūsu apziņā un tikai tur mēs atrodamies.

Tomēr tad nāksies spert nākamo soli: paplašināt cilvēka apziņu un to vadīt. Tas mums sniegs iespēju vadīt pasauli, tāpēc ka tā visa atrodas mūsu apziņā.

No TV raidījuma „Kabala un zinātne”, 07.10.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: