Kolektīvā un individuālā apziņa

Jautājums: Vai cilvēciskā apziņa ir individuāla jeb tomēr kolektīva?

Atbilde: Apziņa vienmēr ir kolektīva, taču cilvēka pasaules apzināšanās līmenis ir atkarīgs no tā cik lielā mērā viņš iekļaujas kopējā apziņā. Turklāt mēs tajā iekļaujamies hologrāfiskā veidā.

Proti, no vienas puses es vienmēr atrodos kopējā apziņā. No otras puses mana uztvere ir atkarīga no tā cik lielā mērā es tajā piedalos. Un lai gan mans skatījums no vienas puses ir hologrāfisks (tā dēvētās „desmit sefirot”), no otras puses šīs desmit sefirot izpaužas individuālā mērogā.

Tādēļ, ja runājam par nākamā līmeņa augstāko uztveri, lai gan esmu saistīts ar visu Universu, taču mans apziņas līmenis ir atkarīgs no manas individuālās dalības kopējā hologrammā.

Kopīgā aina eksistē jau sākotnēji. Es ienāku tās sajūtā un atbilstoši manai saiknei ar visām citām dvēselēm, kuras izzina šo ainu, es jūtu sevi daudzkārt lielākā, arvien īstākā pasaulē.

Taču, kā jau minēju, es to sajūtu tikai iekšēji sevī. Mēs neizejam ārpus desmit sefirot robežām.

Jautājums: Nav neviena, izņemot Radītāju un mani?

Atbilde: Un Viņa nav. Viņš ir manī. Rezultātā, izņemot mani nekā nav.

No TV raidījuma „Kabala un zinātne”, 07.10.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: