Kabala – cilvēka garīgās augšupejas metodika

Jautājums: Vai kabalā ir veiksmīgu attiecību formula?

Atbilde: Tieši kabalas gudrība mums ļauj nonākt pie labām savstarpējām attiecībām, tāpēc ka tā sniedz cilvēkam iespēju pacelties augstāk par savu egoismu.

Un kaut arī mēs visi esam egoisti un saprotam, ka nekādi nespējam atbrīvoties no egoisma valgiem, kabalas zinātne sniedz iespēju pacelties augstāk par egoismu un pareizi to vadīt.

Tāpēc ar kabalas metodikas palīdzību iespējams sasniegt pareizas savstarpējās attiecības: ģimenē, ar bērniem, kolektīvā, valstī, sabiedrībā, starp valstīm un pasaulē. Tā ir milzīga cilvēka labošanās sistēma, kuru mums nepieciešams apgūt.

Pēc tam, kad šī metodika vismaz daļēji tiks realizēta starp mums, mēs pilnīgi citādi uztversim pasauli. Turklāt uzsākot realizēt egoisma pārvarēšanas metodiku, pasaule jau spēs atbrīvoties no ciešanām. Un tad šī metodika pacels cilvēci uz nākamo attīstības līmeni.

Kabala nav treningi vai koučingi, ne arī pareizu savstarpējo attiecību psiholoģija. Kabala ir metodika, kas paceļ cilvēku augstāk par viņa dzīvniecisko (egoistisko) dabu, lai sasniegtu savu nākamo attīstības pakāpi, kur mēs atrodamies augstāk par dzīvības un nāves robežu, augstāk par visu, kas mums dzīvē izraisa negatīvas sajūtas.

Jautājums: Kas notiks ar tiem, kuri nejūt nepieciešamību mainīties?

Atbilde: Tas nav būtiski. Studēt kabalu nāk cilvēki ar dažādiem nolūkiem. Vieni vēlas kaut ko šajā dzīvē iegūt, citi uzzināt, kā viņi var kļūt veiksmīgāki, laimīgāki.

Daudzi cilvēki uzskata, ka ar kabalas palīdzību viņi spēs paplašināt savu pasaules izpratni un tādējādi gūs panākumus zinātnē, mākslā, kultūrā. Citi uzskata, ka spēs paplašināt savu pasaules skatījumu, prātu, uztveri un tas viņiem palīdzēs labāk rakstīt, izgudrot, sacerēt.

Taču ir cilvēki, kuri patiesi uzdod jautājumu: „Kādēļ es dzīvoju? Es vēlos atminēt dzīves jēgu, pasaules eksistences noslēpumu. Zvaigznes, bezgalīgais Visums, galaktikas – kādēļ tas viss un es tajā? Nevar būt, ka viss eksistē tāpat vien”.

Iepriekš šis jautājums it kā karājās gaisā. Es atceros, skolā mūs mācīja, ka Visums pats par sevi ir bezgalīgs. Šodien tiek runāts par jauniem atklājumiem, zinātnieki jau apzinās, ka Visums nav bezgalīgs.

Tad rodas vienkāršs jautājums: „Ja tas kādreiz sākās, kas būs pēc tam, kad viss beigsies? Ja Visumam ir robežas, kas eksistē ārpus šīm robežām?” Uz šiem jautājumiem cilvēcei nav atbildes. Taču ja šādi jautājumi mūsos rodas, tad uz tiem ir iespējams rast atbildes.

No nodarbības krievu valodā, 20.09.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed