Dzīves programma, 4. daļa

Kāds būs nākotnes cilvēks

Cilvēces attīstības mērķis ir izmainīt mūsu īpašības, lai noslēgtā un nedzirdošā sirds spētu atvērties citiem cilvēkiem.

Šo mērķi daba mums jau sākotnēji ir sagatavojusi, tādējādi mēs sevī atklājam jaunas sajūtas, nomainām savu egoistisko vēlmi uz vēlmi dot. Turklāt šī jaunā attieksme mums ļaus ieraudzīt jaunu pasauli.

Jautājums: Ko nozīmē vēlme dot?

Atbilde: Tā ir vēlme dāvāt, dalīties, rūpēties par citiem. Cilvēks no visas sirds un dvēseles vēlas būt saistīts ar to, kas atrodas ārpus viņa.

Taču patlaban cilvēks nevar tā izturēties pret visiem, jo viņi vēl rīkojas egoistiski un sāks viņu izmantot. Tāpēc mēs sākam ar nelielu grupu, kurā visi vēlas atteikties no sava egoisma un viens ar otru savienoties. Šajā vispārējā labestībā, savstarpējā vēlmē, mēs sākam just jaunu realitāti.

Jautājums: Vai nākotnes cilvēks pilnībā atšķirsies no šodienas cilvēka it kā viņš būtu ieradies no citas planētas?

Atbilde: Izmainīsies tikai viņa attieksme pret visu pasauli: nedzīvo, augu, dzīvniecisko un cilvēkiem. Viņš visus jutīs kā sevi pašu.

Tomēr tas nenotiek uzreiz, bet gan pakāpeniski. Ja es šādi sākšu izturēties pret visiem, tad viņi atļausies kāpt man uz galvas. Tāpēc es savu sirdi atveru tikai tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi labi izturēties pret mani.

Tādā veidā mēs apvienojamies gluži kā viens cilvēks ar vienu sirdi. Un šajā kopīgā vēlmē, mūsu kopīgā sirdī, mēs sākam just jaunu pasauli.

Turpinājums sekos…

No 623. sarunas par jauno dzīvi, 08.09.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: