Dzīves programma, 3. daļa

Caurlaide uz nākotnes pasauli

Jautājums: Kādas īpašības nepieciešams izmainīt, lai iekļūtu augstākajā, bezgalīgajā pasaulē? Katram no mums ir dažādas īpašības.

Atbilde: Mums visiem ir kopīga īpašība – egoistiska vēlme, kas nepārtraukti piespiež mūs domāt par savu labumu.

Mēs dzīvojam šajā īpašībā un nevēlamies to mainīt, tāpēc ka neko citu nezinām – tikai vēlmi pēc iespējas vairāk sevi piepildīt. Mums skauž citu piepildījums, mēs vēlamies tieši to pašu un tādējādi attīstāmies.

Tāds mūsu pasaules attīstības princips pastāvēja pagātnē, taču šodien, tas beidzas. Mums zūd vēlme, jo mēs redzam, ka tāda attīstība ir bezmērķīga. Kāda jēga no šīs nebeidzamās sacensības pēc jaunām baudām gluži kā vāvere ritenī?

Cilvēks jūt vilšanos no tādas dzīves, redz, ka pateicoties reklāmai viņu visu dzīvi vienkārši izmanto. Nav saprotams, kāda jēga dzīvot, un tas ir iemesls, kādēļ tik krasi izplatās antidepresanti un narkotikas. Tāda ir visas cilvēces nākotnes perspektīva, ja vien mums piepeši neatklāsies kāds jauns mērķis, jaunas iespējas.

Tad mēs būsim priecīgi, ka izjutām vilšanos šajā vecajā pasaulē un sapratām, ka tā nav nekā vērta. Kabala mums piedāvā pāriet uz jaunu pasauli. Visa mūsu iepriekšējā dzīve desmitiem gadu garumā mums dota tikai tādēļ, lai mēs sajustu vēlmi no tās atbrīvoties. Šodien mēs dzīvojam kā ellē, taču ir cita pasaule, kuru dēvē par paradīzi.

Mēs varam nokļūt šajā paradīzē, tas ir ļoti vienkārši. Nepieciešams tikai atvērt citiem cilvēkiem savu sirdi un savienoties ar visiem. Un patlaban ne ar visiem, bet tikai ar tiem cilvēkiem, kuri arī vēlas ienākt šajā jaunajā, brīnišķīgajā pasaulē.

Jautājums: Ko nozīmē atvērt savu sirdi citiem?

Atbilde: Tas nozīmē, ka jākļūst kā vienam cilvēkam ar vienu sirdi, jāsavienojas ar sirdīm. Tādi ir noteikumi, lai iekļūtu nākamajā pasaulē. Tā ir vienīgā īpašība, kuru mums sevī nepieciešams izmainīt: atvērt savu noslēgto sirdi.

Turpinājums sekos…

No 623. sarunas par jauno dzīvi, 08.09.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: