Monthly Archives: decembris 2015

Kabala – apziņas paplašināšanas līdzeklis

Replika: Pašlaik tiek veikti ļoti interesanti eksperimenti ar hologrammām, kas pamatojas uz kvantu saikņu principa. Tiek ņemta viena vispārēja hologramma un sadalīta atsevišķās daļās, un katrā no tām it kā ir redzama kopīgā bilde.

Šīs daļas tiek izdalītas cilvēkiem un ja kāds cenšas savā daļā kaut ko izmainīt, tad bilde mainās uzreiz visiem. Acīm redzot, tas ir ļoti tuvu tam par ko stāsta kabala? (vairāk…)

Dvēsele un apziņa

Jautājums: Ābrams mūsu realitāti noteica kā trīs faktoru kopumu: „pasaule, gads, dvēsele”, kas mūsdienu valodā nozīmē „telpa, laiks un apziņa”. Vai ir pareizi teikt, ka apziņa atbilst dvēselei?

Atbilde: Pasaule, gads, dvēsele (olam, šana, nefeš), ir trīs parametri atbilstoši kuriem cilvēks eksistē. Mēs nespējams sevi iedomāties pat bez viena no šiem parametriem. (vairāk…)

Jauni maksimālas peļņas avoti

Jautājums: Cilvēce maldās domājot, ka lai uzlabotu dzīvi ir nepieciešams veikt kādas darbības krīzes uzlabošanai, labojot katru problēmu.

Taču kabalisti raksta, ka labošanai pamatā ir jānotiek pavisam citā sfērā un labot nepieciešams nevis ekonomiku, bet mūsu savstarpējās attiecības?

Atbilde: Cilvēcei šodien ir jāsaprot, ka vecais modelis, saskaņā ar kuru mēs darbojāmies, pamatojoties uz katras rīcības tiešu labumu ikvienā vietā, – visa šī iepriekšējā paradigma vairs nedarbojas. To var apstiprināt jebkurš ekonomists un psihologs. (vairāk…)

Kolektīvā un individuālā apziņa

Jautājums: Vai cilvēciskā apziņa ir individuāla jeb tomēr kolektīva?

Atbilde: Apziņa vienmēr ir kolektīva, taču cilvēka pasaules apzināšanās līmenis ir atkarīgs no tā cik lielā mērā viņš iekļaujas kopējā apziņā. Turklāt mēs tajā iekļaujamies hologrāfiskā veidā.

Proti, no vienas puses es vienmēr atrodos kopējā apziņā. No otras puses mana uztvere ir atkarīga no tā cik lielā mērā es tajā piedalos. Un lai gan mans skatījums no vienas puses ir hologrāfisks (tā dēvētās „desmit sefirot”), no otras puses šīs desmit sefirot izpaužas individuālā mērogā. (vairāk…)

Vēlreiz par dvēseli

Jautājums: Kas ir dvēsele un kā tā rodas?

Atbilde: Dvēsele ir noteikta vieta cilvēkā, kur viņš sāk just augstāko pasauli.

Parastam cilvēkam, kurš dzīvo mūsu pasaulē nav dvēseles, ir tikai punkts, iedīglis kā sēklas piliens, no kura pēc tam attīstās cilvēks.

Ja cilvēks veicina savu garīgo izaugsmi, tādējādi nonākot augstākās gaismas ietekmē, tad gaisma sāk iedarboties uz cilvēku un no rešimo (garīgās informācijas ieraksta) attīstās dvēsele. (vairāk…)

Kur rast mūžīgās baudas patentu

Jautājums: Vai kabalā ir patents tam, kā gūt baudu?

Atbilde: Mūsu pasaule arvien mazāk un mazāk sniedz mums iespēju gūt baudu, neskatoties uz to, ka mēs ieguldām lielas pūles: reklāma, televīzija, dažādi triki – sports, brīvais laiks, tūrisms.

Cilvēks dara visu, ko vien spēj, lai gūtu baudu. Un – nesanāk. Viss ļoti ātri izgaists, iestājas tukšuma sajūta.

Kādreiz cilvēkam pietika ar gabaliņu gaļas vai siera un dažiem dārzeņiem. Šodien lielveikalā ir tāda pārpilnība, ka nezini, ko izvēlēties. Un cilvēks vienalga nejūt dzīves piepildījumu. (vairāk…)

Eksperimentu objektivitāte kabalā un citās zinātnēs

Jautājums: Garīgā ceļa sākuma un beigu posms ir jau iepriekš noteikts. Kā sasniegt garīgā ceļa beigu punktu?

Atbilde: Lieta tāda, ka tad, kad mēs izzinām kabalas zinātni, tad izzinām to ar saviem personīgajiem instrumentiem. Un kaut arī mēs atkārtojam iepriekšējo kabalas zinātnieku rezultātus, kuri šos eksperimentus jau ir veikuši, mēs tos atklājam katrs savā veidā.

Rezultātā šie eksperimenti ir gan identiski, gan neidentiski, tāpēc ka šeit rodas saikne starp precīzi noteiktu eksperimentu un iekšēju psiholoģisko uztveri, taču tas ir individuāli. (vairāk…)

Kabala – cilvēka garīgās augšupejas metodika

Jautājums: Vai kabalā ir veiksmīgu attiecību formula?

Atbilde: Tieši kabalas gudrība mums ļauj nonākt pie labām savstarpējām attiecībām, tāpēc ka tā sniedz cilvēkam iespēju pacelties augstāk par savu egoismu.

Un kaut arī mēs visi esam egoisti un saprotam, ka nekādi nespējam atbrīvoties no egoisma valgiem, kabalas zinātne sniedz iespēju pacelties augstāk par egoismu un pareizi to vadīt.

Tāpēc ar kabalas metodikas palīdzību iespējams sasniegt pareizas savstarpējās attiecības: ģimenē, ar bērniem, kolektīvā, valstī, sabiedrībā, starp valstīm un pasaulē. Tā ir milzīga cilvēka labošanās sistēma, kuru mums nepieciešams apgūt. (vairāk…)

Depresija – dzīves jēgas trūkuma slimība

Jautājums: Viens no mūsu klausītājiem raksta, ka viņa bērnam nav interesanti dzīvot un viņš apgalvo, ka vēlas nomirt.

Atbilde: Šodien mūsu pasaulē cilvēki sāk tiekties uz kaut ko citu, daudz augstāku nekā mūsu ikdienas dzīve. Īpaši tas ir vērojams bērnos. Iepriekš tāda problēma, kā bērnu depresija nebija. Šodien tā cilvēkiem parādās jau kopš mazotnes!

Cita lieta attiecībā uz pieaugušiem cilvēkiem un tad vēl jāņem vērā, ka aptuveni pirms 100 gadiem depresijas nebija. Tā parādījās kā kaut kāds splīns aiz garlaicības augstākās aristokrātijas aprindās. (vairāk…)

Kabalists – sevis paša izzinātājs

Jautājums: Kādi kritēriji ļauj runāt par kabalu kā par galveno zinātni?

Atbilde: Problēma ir tajā, ka kabala nav pieejama katram cilvēkam, kurš pāris gadu studējis universitātē un kurš uzskata sevi par topošo zinātnieku.

Kabalā iekšējās pārmaiņas ir jāsagaida, un tikai tad tu sāksi uztvert pasauli atbilstoši savām pilnīgi jaunām īpašībām, kuras izpaužas tevī īpašas metodikas apgūšanas ietekmē. (vairāk…)