Ko vēlas Radītājs?

Jautājums: Citēju no jūsu grāmatas: „Kabala par savas izpētes objektu izmanto vienīgo radījumu, vienīgo, kas pastāv, izņemot Radītāju – cilvēcisko „Es” un to pēta: šī zinātne sadala šo „Es” daļās, skaidro katras daļas uzbūvi un īpašības, tās radīšanas mērķi un uzdevumu.

Šī zinātne skaidro, kādā veidā katru cilvēciskā „Es” daļu, kuru dēvē par dvēseli, iespējam izmainīt, lai cilvēks nonāktu pie radīšanas mērķa, stāvoklī, kas ir vēlams gan Radītājam, gan pašam cilvēkam, ja vien viņš to apzinās”.

Rakstītas: „vēlams gan Radītājam, gan pašam cilvēkam”. Jautājums tāds: ko nozīmē „vēlams Radītājam”? Kā Radītājam kaut kas var būt vēlams vai nevēlam, ja Radītājs nav persona?

Atbilde: Tā arī tiek sacīts: vēlamais… tādēļ ka radīšanas pamatā ir Radītāja vēlme sniegt baudu radījumiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: