Mirst vecais, dzimst jaunais

Jautājums: Kas notiek ar mūsu pasauli? Saskatījušies dokumentālos video par cietsirdību, bērni nonāk psihiatriskajā slimnīcā. Panākumu dēļ cilvēki ir gatavi uz visu.

Atbilde: Šī ir tāda paaudzes forma, kurai lemts nomirt, lai no tās piedzimtu jauna paaudze. Proti, vecās, mirstošās pasaules vietā dzimst jauna, attīrīta no visiem agrāk piemitušiem netikumiem.

Taču vecajai pasaulei ir pilnībā jāsapūst un jāsadalās. No tās nepieciešams paņemt tikai dzirkstis, kuras varam izvēlēties un pārnest uz jauno pasauli. Mums jāizmanto šī pasaule, lai palīdzētu piedzimt jaunai pasaulei, jaunai paaudzei.

Deviņpadsmit gadu vecumā, mācoties universitātē, medicīnas kibernētikas fakultātē, es praksē nokļuvu dzemdību namā – operāciju un dzemdību palātās. Es piedzīvoju īstu šoku no tā, kādā netīrībā un asinīs dzimst cilvēks, gluži kā dzīvnieks.

Kabalā pastāv garīgie jēdzieni, piemēram, „nešķīstās asinis”, „dzimšanas asinis”, tie apzīmē īpašus garīgos spēkus. Garīgajā pasaulē darbojas tikai spēki, taču mūsu pasaulē tie materializējas šādā dzemdību formā.

Tie ir dabas spēki, kas formē iedīgli un pēc tam viņu atgrūž. Šo procesu vada augstākais spēks, Radītājs, liekot visam attīstīties.

Ne tikai fiziskā piedzimšana, ari mākslas darbu dzimšana rada daudz ciešanu un iekšējās revolūcijas. Tāda ir visa jaunā piedzimšanas procesa neatņemama sastāvdaļa.

Galvenais ir raudzīties nākotnē un redzēt visā notiekošajā jaunas paaudzes, jaunas dzīves dzimšanu. Mēs atbrīvojam šodienas pasauli no visiem tajā esošajiem atkritumiem un pakāpeniski izvelkam no tās „jaundzimušu zīdaini”.

Šis jaundzimušais pagaidām ir netīrs un notraipīts ar asinīm. Drīz vien mēs viņu izvilksim, atdalīsim no vecās pasaules nabas saites, no visas iepriekšējās dzīves, nomazgāsim, lai viņš kļūtu tīrs un skaists, un beigās vēl iepliķēsim, lai viņš sāktu kliegt. Tādā veidā dzims jauna tauta, jauna pasaule.

No TV raidījuma „Izzināt sevi”, 18.09.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: