Monthly Archives: oktobris 2015

Divi ceļi, kas ved uz vienu mērķi

Jautājums: Ja daba jebkurā gadījumā darīs savu, kāpēc mums ar to jācīnās, jo tā vai citādi mēs sasniegsim galīgo mērķi?

Atbilde: Pravieši paredzēja cilvēces nākotni.

Pravietis ir cilvēks, kuram ir saikne ar Radītāju, viņš ir sasniedzis tādu atdeves un mīlestības īpašību, ka var izveidot saikni starp sevi un citiem, kas līdzinās Radītāja īpašībai. (vairāk…)

Kādam nolūkam nepieciešami baušļi?

Jautājums: Kādu vietu garīgajā darbā ieņem fiziska baušļu pildīšana?

Atbilde: Visi baušļi ir tikai garīgo likumu izpausme mūsu pasaulē. Diemžēl to fiziska pildīšana nedod nekādus rezultātus.

To apstiprina fakts, ka neskatoties uz to, ka divu gadsimtu garumā ebreji ir pildījuši baušļus, mūsu stāvoklis tikai pasliktinās.

Likumu grāmatā „Šulhan aruh” ir daudz noteikumu, kuri stāsta par mīlestību pret tuvāko, par cilvēku pareizu, labu savstarpējo attieksmi. Taču mēs tos ignorējam it kā tie būtu rakstīti maziem bērniem, nevis mums. (vairāk…)

Labestība, kas nāk lejup no debesīm

Un, kad naktī pār nometni nokrita rasa, tad nokrita arī manna. Un, kad nu Mozus dzirdēja tautu visās ģimenēs raudam, ikvienu savas telts priekšā, tad Tā Kunga dusmas iekvēlojās karsti, un arī Mozum tā lieta izlikās ļauna. [Tora, Skaitļi, Bealotha, 11:09 – 11:10]

Skaitliskā nozīme vārdam „rasa”, (ivritā, „tal”) ir 39. Tas ir, MAN sevī iekļauj 39 gaismas, kuras uzkrīt kā rasa. Tāda absolūta gaismas parādība ir spējīga izlabot praktiski visas mūsu egoistiskās miasmas un čūlas. (vairāk…)

Autists – sabiedrības pārbaudes indikators

Bērni autisti ir kā sabiedrības un vecāku pārbaudes lakmusa papīriņš. Taču mēs neesam spējīgi tādus bērnus pieņemt, tādēļ ka mums trūkst sabiedriskās apziņas elastības. Patiesībā mums tās nav.

Mūsdienās, ņemot vērā vispārējo izglītības virzienu, skolotājs ir tendēts strādāt ar parastiem bērniem un viss pārējais viņu neinteresē. Skolotājam klasē nav vajadzīgi autisti.

Protams, ir sastopami pasniedzēji, kuri sirsnīgi attiecas pret tādiem bērniem, taču diemžēl viņu ir ļoti maz. (vairāk…)

Solis ceļā uz pilnību

Un sacīja Mozus Dievam: Un, ja Tu ar mani tā gribi darīt, tad labāk nokauj mani, ja es tikai esmu atradis žēlastību Tavās acīs, un neliec man ilgāk redzēt manu nelaimi. [Tora, Skaitļi, Bealotha, 11:15]

Mozus ir vēlme, kas virza mūs uz priekšu, uz radīšanas mērķi. Šī vēlme tiek nonāvēta, vai arī tauta seko Mozum, tas ir, tiek nonāvēts egoisms – viens no diviem.

Jautājums: Kāpēc Mozus tik ļoti pārdzīvo par savu tautu? (vairāk…)

Pasaule uz svaru kausa

Jautājums: Sacīts, ka cilvēks „visu pasauli vērš uz nopelnu kausa”. Kā viens cilvēks var ietekmēt visu pasauli?

Atbilde: Viens cilvēks var ietekmēt visu pasauli, jo viņš pats ir savienots ar visu pasauli un caur sevi vēlas pievērst pasauli labestībai. Garīgajā katrs cilvēks ir vienlīdz svarīgs tāpat kā visi citi atbilstoši likumam „kopējais un atsevišķais ir vienlīdzīgi”.

Jautājums: Pieņemsim, viens cilvēks regulāri klausās jūsu raidījumus, viņš ir piepildīts ar mīlestību pret visiem. Saprotams, ka viņš virza pasauli uz labu. Kāds cits, gluži pretēji, nosliec pasauli uz vainas kausa pusi. Kas notiks ar pasauli? Kurš uzvarēs? (vairāk…)