Kā sasniegt cilvēcisko dzīvi

Jautājums: Ko nozīmē apvienoties ar citiem cilvēkiem, kas man traucē to izdarīt un kāds spēks šo manī esošo ļaunumu spēj izlabot?

Atbilde: Kabalā tiek klāstīts, ka mūsu bioloģiskie ķermeņi paliks dzīvnieciskā līmenī un turpinās dzīvot gluži tāpat kā citi dzīvnieki. Taču cilvēka iekšienē ir viņa cilvēciskā būtība – dvēseles sākotne. Katrā no mums ir neliela dvēseles daļiņa.

Mūsos esošā cilvēciskā daļa – mūsu iekšējā pasaule, psiholoģija, vēlmes, domas, neattiecas uz ķermenisko eksistenci, bet ir par to augstāka.

Mums ir vēlme uzzināt, kas ir dzīve, kāds ir tā mērķis un kādēļ mēs atrodamies šajā pasaulē, tas ir, mēs vēlamies atbildēt uz visiem šiem „bērnišķīgajiem” jautājumiem. Ja mēs katrs sāksim pievērst uzmanību mūsos esošajām cilvēciskajām daļām un tās vienu ar otru savienot, tad izveidosim sistēmu, kuru dēvē par Ādamu, „pirmo cilvēku”.

Šāda pilnībā saistīta sistēma iepriekš jau pastāvēja. Taču vēlāk tā sašķēlās daudzās daļās, ko dēvē par grēkā krišanu pie Laba un Ļauna Atzīšanas koka. Un tagad mums to nepieciešams no jauna savienot.

Ja mēs kopīgi šo sistēmu atjaunojam, tad sākam to izzināt, saprast tās darbības. Redzot sarežģītu savstarpējo saikņu tīklojumu, mēs saprotam visa radītā programmu, tās mērķi. Mēs savās sajūtās, izpratnē un apziņā paceļamies augstāk par saviem ķermeņiem, sākam vairāk rūpēties nevis par ķermenisko pastāvēšanu, bet par savām dvēselēm.

Šādi mēs veidojam kopīgo dvēseli un tajā sajūtam jaunu realitāti, augstāko pasauli, Paradīzes dārzu. Lūk, tāds ir mērķis – pacelties virs ķermeniskās dzīves, kas attiecas uz dzīvniecisko līmeni un sasniegt pirmā cilvēka, Ādama, pakāpi.

Ja mēs visas savas cilvēciskās daļas savstarpēji savienosim, tad sajutīsim cilvēcisko dzīvi, kura kardināli atšķiras no iepriekšējās dzīves, mēs vairs neesam atkarīgi no saviem ķermeņiem. Ķermenis var nomirt, taču cilvēks turpinās dzīvi jaunā pakāpē.

Mūsu eksistences mērķis ir no dzīvnieciskā līmeņa pacelties uz cilvēcisko līmeni un ar to atšķiras mūsu pasaule no nākamās pasaules.

No radio raidījuma 103FM, 30.08.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: