„Tici – pasaules tautām piemīt gudrība”

Mozus argumenti pārliecināja Jetrusu atstāt savus dēlus ebreju apmetnē. Jetrusa mazdēli nonāca Izraēlas zemē un kā Mozus bija solījis saņēma auglīgās Jērika zemes, un tām piederošās apkaimes.

Galu galā viņi kļuva par izciliem Toras zinātājiem. Jetrusa pēcnācēji bija slaveni Sinedrija vadītāji, kuri mācīja Toru visai Izraēlas kopienai. [„Midrašs stāsta”, Bealotha]

Tie no Izraēlas tautas, kuriem bija vislielākās egoistiskās vēlmes, spēja tās izlabot un kļūt par paaudzes dižajiem. Viņi pārspēja cilšu vadoņus, piemēram, kā Rabīns Akiva.

Izraēlas sakne ir Galgalta ve Einaim, vieglas vēlmes, kuras nevar dziļi sevī uzņemt gudrības gaismu (hohma), taču pasaules tautas, saņemot no Izraēlas šo metodiku un sevi izlabojot, atklāj ļoti lielu hohma gaismu. Tādēļ ir sacīts: tici – pasaules tautām piemīt gudrība, tā eksistē labošanās posmā.

Pasaules tautas, nonākot pie izpratnes „Israēls”, pievienojas Izraēlas tautai, lai savām tautām kļūtu par pārejas posmu. Izraēlas tauta nevar kļūt par pārejas posmu, tādēļ ka tam ir vajadzīgs AHAP de – alija – pacēlums no lejas uz augšieni.

Tādēļ kabalas gudrību nepieciešams izplatīt visai pasaulei.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 11.02.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: