Divi noteikumi virzoties tuksnesī

…Tā Kunga derības šķirsts tika tiem nests pa priekšu triju dienu gājumā, lai izmeklētu viņiem apmešanās vietu. [Tora, Skaitļi, Bealotha, 10:33 – 10:34]

Jautājums: Ko garīgajā pasaulē nozīmē „vieta”?

Atbilde: Garīgajā pasaulē vieta ir vēlme. Atrodoties tuksnesī ceļā uz Izraēlas zemi nozīmē – Malhut pacelšanos uz Binas līmeni. Tādēļ nepieciešams izvēlēties starp Malhut un Binu tādas kombinācijas, kas mūs virzītu uz labošanos vispilnīgākā un vislabākā veidā.

Mēs darbojamies atbilstoši formulai, kuras pamatā ir maksimums: man jāizvēlas no visiem iespējamiem variantiem tāds, lai es nevarētu palaist garām nevienu no savām vēlmēm un tās visas varētu tikt izlabotas. Ja es izlabošu tikai daļu no vēlmēm un virzīšos uz priekšu, bet daļa paliks lejā, šādā veidā es nespēšu virzīties uz priekšu.

Tādēļ virzoties tuksnesī mēs pamatojamies uz diviem kritērijiem: pirmais – tikai lielas atdeves virzienā, otrais – maksimāli iekļaujoties visu vēlmju virzībā. Tas ir, ja es pāreju no viena posma uz nākamo, man jāņem vērā, ka šajā virzienā dosies visas manas vēlmes.

Viss atkarīgs no tā, kādu virzības vektoru es izvēlos. Pieņemsim, es atrodos tādā stāvoklī, ka nezinu, kur es esmu, kā un kurp iet. Tas nozīmē, ka man jāvirzās tikai lai sasniegtu tieksmi uz atdevi ar visu savu īpašību komplektu. Neviena no īpašībām nepaliek aizmirsta.

Sacīts, ka „tā Kunga derības šķirsts tika tiem nests pa priekšu”. Viņš līdzinās celmlauzim, kurš ar aizvērtām acīm, pilnīgā saiknē ar Radītāju, iet pa priekšu un ar sesto maņu jūt, kurp jāiet, saprotot, ka tieši tādā veidā viņš virzās uz šķīstāko īpašību.

Viņš nepamet nevienu savu īpašību, sajūtot saikni ar katru no tām. Tomēr īpašības nevelk viņu atpakaļ, un viņš nevilina tās kaut kur uz priekšu. Iestājas līdzsvara stāvoklis, kad viņi viens otram palīdz, viens otram netraucē.

Lai virzītos uz priekšu, sevī jāiekļauj pilnīgi visa dvēsele, visas tās īpašības! Viens solis uz priekšu, kaut arī tas ilgs četrdesmit gadus, paredz visu īpašību izzināšanu, visu iespēju pārbaudi, lai neviena no tām nepaliktu lejā, kā sacīja Mozus Ēģiptē: „Mēs aizejam un es zem parsas neko neatstāju”. Tieši tāpat arī šeit.

Jautājums: Tas nozīmē, ka viss, kas ir cilvēkam dots, pat sliktākās īpašības un briesmīgais raksturs, palīdz viņam sasniegt Galīgo labošanos?

Atbilde: Jā, tā tas ir! To radīja gaisma un kļuva tai inversa, lai cilvēks apzināti atgrieztu visu atpakaļ.

Radītājs radīja visu, pat visbriesmīgākos cilvēkus, lai viņi pēc tam labotos un sasniegtu visaugstāko garīgās pasaules punktu, paceļoties augšup virs visiem taisnajiem.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 11.02.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: