Garīgās informācijas kods

Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: „Saskaiti visus Israēla bērnu vīriešu kārtas pirmdzimtos, kas vienu mēnesi veci un vecāki, un uzraksti tos pēc vārdiem. Un Sev Es izraugu levītus visu Israēla bērnu pirmdzimto vietā…” Un Mozus skaitīja, kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis, visus Israēla bērnu pirmdzimtos. [Tora, Skaitļi, Bamitbar, 3:40 – 3:42]

Jautājums: Ko šie aprēķini nozīmē?

Atbilde: Veidojot zināmu shēmu, kas parasti sastāv no divām pretējām īpašībām un radot to visas iespējamās kombinācijas, mums ir precīzi jānosaka visu savstarpēji pretēju savienojumu īpašības.

Ir gaisma un tumsa, vēlme dot, mīlēt un vēlme saņemt, ienīst, un mums no tiem ir jāizveido dažādas kombinācijas. No tā sastāv viss esošais.

Skaitļi precīzi norāda garīgo līmeni: stāvokli un īpašības, kuras nav iespējams nodot nekādā citādā veidā. Kā izteikt garīgās īpašības? To var izdarīt tikai ar skaitļiem.

Skaitļi izsaka atdeves īpašības (ekrāna īpašības) pakāpi attiecībā pret saņemšanas īpašību. Šeit tiek ietverts līmenis atbilstoši augstumam un trijām līnijām. Tātad skaitļi kā jebkurš kods ietver sevī noteiktu informāciju, šajā gadījumā kopējā raksturojuma koordinātes: no kādas līnijas viņš nāk, no kādas cilts, tas ir, pēc augstuma un pēc platuma.

Turklāt kodā ir ielikta informācija par sastāvošo daļu skaitu (atsevišķas dvēseles), par to īpašībām un savstarpējo savienošanos. Taču nevienai no šīm daļām nav savas personīgās īpašības, jo katra īpašība izpaužas caur saskarsmi ar citiem, tādēļ ka viss ir paredzēts atdevei.

Tādēļ mēs nevaram runāt par cilvēku kā tādu. Mūsu pasaulē mēs viņam dodam vārdisku raksturojumu, taču garīgajā pasaulē tiek runāts tikai par ietekmi, kas dara tikai labu un virza uz atdevi. Attiecīgi tiek aprēķināts šīs ietekmes spēks.

Rezultātā mēs saņemam ciparu kodu un cilvēks, kurš atrodas garīgajā izzināšanā, saprot, kas tas ir.

Principā visa Tora sarakstīta ar dažādu jūtu, spēku, ciparu kodu palīdzību. Kā tad vēl attēlot to, ko mēs nevaram aprakstīt ar mūsu valodas vārdiem? Tādēļ kabalas valoda ir spēku un visa veida vektoru valoda. Protams, ne jau visi to saprot, ne visi spēj aiz tā saskatīt patieso pasaules ainu, jo mēs to nododam attēlu, nevis vektoru veidā.

Piemēram, ja salūzt dators, tad uz ekrāna attēlotā lauka, meža un debesu vietā parādīsies dažādi hieroglifi. Taču, kā ieraudzīt pašu attēlu, jo hieroglifus tu neuztver? Tomēr, ja tu sevi pareizi noskaņosi, lai tos uztvertu, tev šis attēls nebūs nepieciešams. Tu, attēla vietā, spēsi sajust lauku, mežu, debesis. Tieši tāpat ir ar cipariem.

Tā arī notiek jaunu īpašību, jaunu sajūtu veidošana. Mums sevi jānoskaņo uz garīgo vektoru uztveršanu: atdeve – saņemšana, mīlestība – naids, taču tādā līmenī, kurš mums šodien pagaidām vēl nav pieejams.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 31.12.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: