Mūsu realitāte – nereāla

Viedoklis: Jūdžins Vīgners: „Tas paliek ievērības cienīgs fakts, lai kādā ceļā nākotnē attīstītos mūsu koncepcijas, paši nopietnākie ārējās pasaules pētījumi noved pie zinātniska secinājuma, ka apziņas uzturēšana ir galīga universāla realitāte”.

Ervīns Šrēdingers: „Apziņa nevar tikt izmērīta dabiskā veidā. Attiecībā uz apziņu tas ir absolūti fundamentāls secinājums. Tā nevar tikt izskaidrota vēl no kāda cita viedokļa”.

To, ko mēs novērojam materiālu ķermeņu un spēku veidā, irr tikai formas un variācijas telpas struktūrā”.

Platons bija pirmais, kurš izskatīja mūžīgās pastāvēšanas ideju un – neskatoties uz argumentiem – apgalvoja, ka realitāte ir daudzkārt [reālāka] nekā mūsu faktiskā pieredze…”.

Alberts Einšteins: „Ja mēs domājam par lauku, kuru varētu dzēst, tad arī nav „telpas”, kura paliek, jo telpa nevar pastāvēt neatkarīgi”.

Laiks nevar pastāvēt neatkarīgi, izņemot notikumu secību, ar kuriem mēs to mēram”.

Laiks, vienkārši ir precīza notikumu secība: tas ir mans secinājums”.

Saprotams, ka fiziskās telpas nav, beigu beigās viss ir attēlots dabā, neatkarīgi no cilvēciskās domas. Tā ir mūsu konceptuālā [prāta] funkcija”.

Realitāte ir tikai ilūzija, lai gan tā ir ļoti noturīga”.

Tuvojoties sav mūža beigām: „ Jārod iespēja izvairīties no kontinuuma (telpa kopā ar laiku) kopumā. Taču man nav ne mazākās idejas, kurš no elementāriem jēdzieniem tādā teorijā varētu tikt izmantots”.

Makss Planks: „Zinātne nevar atminēt pēdējo dabas noslēpumu, tādēļ ka rezultātā mēs paši esam noslēpuma daļa, kuru mēs cenšamies atrisināt”.

Nīlss Bors: „Vispārējais skats uz pasauli objektu terminos, kuri patiešām „tur” eksistē, neatkarīgi no mūsu vērojumiem [Objektīvā realitāte], kā kvantu faktors pilnībā sabrūk”.

Viss, ko mēs uzskatām par reālu, sastāv no lietām, kuras nevar tikt izskatītas kā reālas”.

Ja kvantu mehānika jūs dziļi nepārsteidza, tad jūs to vēl neesat sapratuši”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: