Kopīgās dvēseles hierarhija

Jautājums: Kurš garīgajā hierarhijā var vistuvāk pietuvināties atdeves īpašībai?

Atbilde: Garīgā pasaule ir spēki. Uz tiem balstās viss.

Vistuvāk atdeves īpašībai ir koeni, kuri ir iekšējā kopīgās dvēseles daļa, tad nāk leviti, kuri pulcējas apkārt viņiem, un visbeidzot Izraēlas tauta.

Un aiz Slavas Mākoņa (apkārtējās gaismas) atrodas „erev rav” (lielais salašņu pūlis). Kaut arī viņi riņķo apkārt, meklējot to, ko varētu sev sagrābt, tomēr nespēj ienākt iekšienē, tādēļ ka nepieņem atdeves īpašību – strādāt Radītāja labā atdeves dēļ, citu laimes labā.

Runa ir par kvantitatīvu un kvalitatīvu spēku samēru vienotā sistēmā, ko dēvē par „kopīgo dvēseli”.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 24.12.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed