Monthly Archives: septembris 2015

Jetrusa atgriešanās

Jetrus tomēr uzstāja, ka jāatgriežas Midiānā. Man ir pārliecinoši iemesli, lai tur atgrieztos viņš skaidroja Mozum. Es Midiānā atstāju ne tikai savu īpašumu, es vēlos mācīt Toru un pievērst ticībai visu savu ģimeni un draugus, kuri man ir dzimtenē.

Turklāt, kad es no turienes aizgāju, bija iestājies sausuma gads. Es aizņēmos naudu no dažādiem cilvēkiem, lai atbalstītu nabagos. Ja es neatgriezīšos, mani aizdevēji nodomās, ka es mēģinu izvairīties no parādu atmaksas. Padomā par to, ka es esmu vajadzīgs Midiānā, nevis šeit. [„Midrašs stāsta”, Bealotha]

Ja sacīto tulkosim labošanās valodā, tad visu, ko iepriekš cilvēks absorbējis sevī, viņam ir jāizvelk uz āru un jāizlabo. Viss notiek cilvēkā un viņam jārēķinās tikai ar sevi. (vairāk…)

„Tici – pasaules tautām piemīt gudrība”

Mozus argumenti pārliecināja Jetrusu atstāt savus dēlus ebreju apmetnē. Jetrusa mazdēli nonāca Izraēlas zemē un kā Mozus bija solījis saņēma auglīgās Jērika zemes, un tām piederošās apkaimes.

Galu galā viņi kļuva par izciliem Toras zinātājiem. Jetrusa pēcnācēji bija slaveni Sinedrija vadītāji, kuri mācīja Toru visai Izraēlas kopienai. [„Midrašs stāsta”, Bealotha]

Tie no Izraēlas tautas, kuriem bija vislielākās egoistiskās vēlmes, spēja tās izlabot un kļūt par paaudzes dižajiem. Viņi pārspēja cilšu vadoņus, piemēram, kā Rabīns Akiva. (vairāk…)

Kāpēc svarīgi neattālināties no dabas

Jautājums: Kas ir augstākais spēks, kāda ir tā saikne ar dabu?

Atbilde: Caur dabu iespējams atklāt augstāko spēku, kā reiz to izdarīja pirmtēvs Ādams. Sacīts, ka Ādams naktī pētīja zvaigznes, vēroja apkārtējo dabu un jautāja: „Kur ir tas augstākais spēks, kas radīja visu šo pasauli, to uztur un vada?

Augstākais spēks caur visu, kas mani ietver, vēlas man kaut ko teikt. Taču es neesmu spējīgs sadzirdēt. Manas ausis ir aizbāztas un sirds nedzirdīga, man nepieciešams tos atvērt, lai varētu sākt dzirdēt un just.” (vairāk…)

„Lielais salašņu pūlis” un manna no debesīm

Bet notika, ka tauta kurnēja Tam Kungam ausīs. Kad Tas Kungs to dzirdēja, tad Viņš iedegās dusmās, un Tā Kunga uguns iedegās kara nometnes stūros un tos rija.
Tad tauta kliedza uz Mozu, un viņš lūdza To Kungu, un uguns nodzisa. Un to vietu sauca Tabēra, tāpēc ka tur starp viņiem bija iedegusies Tā Kunga uguns. [Tora, Skaitļi, Bealotha, 11:01 – 11 – 03]

Un pulks visādu salašņu, kas bija viņu vidū, kļuva stipri kārīgi; tad arī Israēla bērni pēc sava bijušā paraduma sāka raudāt un vaimanāt: „Kas mums dos ēst gaļu? Mēs atceramies tās zivis, ko mēs Ēģiptes zemē par velti ēdām, gurķus, melones, lokus, sīpolus un ķiplokus. Tagad mūsu dvēsele ir pagalam iztvīkusi, jo nav nekā cita kā vien manna mūsu acu priekšā!” [Tora, Skaitļi, Bealotha, 11:04 – 11 – 06] (vairāk…)

Vārdi – īpašību savienošanas simboli

Un Mozus sacīja Hobabam, Reguēla dēlam, savas midiāniešu sievas tēvam: „Mēs dodamies ceļā uz to vietu, par ko Tas Kungs ir sacījis: Es to jums došu.

Nāc kopā ar mums, mēs tev palīdzēsim, jo Tas Kungs ir apsolījis labu darīt Israēlam.” Bet viņš atbildēja: „Es gan neiešu, jo es gribu iet tikai uz savu zemi un pie saviem radiem.”

Bet Mozus viņam sacīja: „Neatstājies no mums, jo, tāpēc ka tu zini, kur mums tuksnesī ir jāapmetas, tu esi mūsu acs. Un notiks, ja tu iesi ar mums un mums nāks labums, ar ko Tas Kungs grib mūs svētīt, tad arī mēs tev varam dot kādu labumu.” [Tora, Skaitļi, Bealotha, 10:29 – 10:32] (vairāk…)

Dvēseles alkas pēc apsolītās zemes

Es jūs izlasīšu no tautu vidus, savākšu jūs no visām zemēm un atvedīšu jūs atpakaļ jūsu pašu zemē. [Tora, Pravieši, Ecēhiēla grāmata, 36:24]

Vēsturiski izveidojies, ka ebreji savā zemē nonāca piespiedu kārtā ar pasaules tautu spiedienu un vajāšanu.

Turklāt viņiem bija jāatsakās no savas reliģijas, jo reliģija aicināja viņus sēdēt un gaidīt Mašiahu (mesiju), kurš, kā sacījis pravietis Ecēhiēls, atbrīvos tautu no ciešanām.

Reliģiozie ebreji, gaidot Mašiahu, nesteidzās atgriezties no diasporas. Un tikai tie, kuri atteicās no reliģijas saprata, ka savu valsti viņi spēs izveidot tikai Izraēlas zemē. (vairāk…)

Divi noteikumi virzoties tuksnesī

…Tā Kunga derības šķirsts tika tiem nests pa priekšu triju dienu gājumā, lai izmeklētu viņiem apmešanās vietu. [Tora, Skaitļi, Bealotha, 10:33 – 10:34]

Jautājums: Ko garīgajā pasaulē nozīmē „vieta”?

Atbilde: Garīgajā pasaulē vieta ir vēlme. Atrodoties tuksnesī ceļā uz Izraēlas zemi nozīmē – Malhut pacelšanos uz Binas līmeni. Tādēļ nepieciešams izvēlēties starp Malhut un Binu tādas kombinācijas, kas mūs virzītu uz labošanos vispilnīgākā un vislabākā veidā. (vairāk…)

Ābrams – atdeves īpašība

Jautājums: Ko nozīmēja Ābrama aicinājums Babilonas iedzīvotājiem?

Atbilde: Ābrams ir atdeves īpašība (hesed), mīlestības īpašība nelielā līmenī.

Viņš aicināja babiloniešus atcerēties, cik veiksmīgi viņi sadarbojās viens ar otru, kad atradās neliela egoisma līmenī. Un tagad viņš uzskatīja, ka nepieciešams pacelties virs egoisma, kas atdala viņus vienu no otra un ka jādzīvo kā iepriekš – mīlestībā un draudzībā. (vairāk…)

Garīgās informācijas kods

Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: „Saskaiti visus Israēla bērnu vīriešu kārtas pirmdzimtos, kas vienu mēnesi veci un vecāki, un uzraksti tos pēc vārdiem. Un Sev Es izraugu levītus visu Israēla bērnu pirmdzimto vietā…” Un Mozus skaitīja, kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis, visus Israēla bērnu pirmdzimtos. [Tora, Skaitļi, Bamitbar, 3:40 – 3:42]

Jautājums: Ko šie aprēķini nozīmē?

Atbilde: Veidojot zināmu shēmu, kas parasti sastāv no divām pretējām īpašībām un radot to visas iespējamās kombinācijas, mums ir precīzi jānosaka visu savstarpēji pretēju savienojumu īpašības. (vairāk…)

Svētās pilsētas parastie akmeņi

Jautājums: Visās trijās reliģijās Jeruzaleme tiek uzskatīta par svēto pilsētu. Kāpēc pastāv ļoti īpaša attieksme pret šo pilsētu, it kā tā savienotu cilvēku ar augstāko spēku?

Atbilde: „Jeruzaleme” nozīmē „ideālā pilsēta”. Tas ir garīgs jēdziens, kas materiālo pilsētu, tās akmeņus neapvelta ar svētumu.

Cilvēks ir sarežģīta būtne, un viņu ietekmē cilvēciskās ticības spēks, placebo spēks, viņa pārliecība. Tāpēc atbraucot uz Jeruzalemi cilvēki jūt, ka šī ir īpaša vieta.

Taču šo īpašo svēto vietu rada paši cilvēki ar savu attieksmi pret šo pilsētu, taču materiālajā pilsētā nav nekāda svētuma. Visas atšķirības starp ģeogrāfiskajām vietām ir to garīgajās saknēs. (vairāk…)