Monthly Archives: augusts 2015

Nav labākas vietas par dzimtajām mājām

Jautājums: Vissvarīgākais man ir mana ģimene, bērni, mājas. Un lai gan nekur nejūties tik ērti un silti kā mājās, taču tajā pat laikā ģimenē ne vienmēr viss mēdz būt gludi. Kāds tad ir ģimenes noslēpums? Kādai ir jābūt ģimenei, lai tā dzīvē mūs atbalstītu, palīdzot mums augt un attīstīties?

Atbilde: Vispirms nepieciešams saprast, ka ģimene ir dabiska parādība, kas līdzīgā veidā ir arī dzīvniekiem. Atbilstoši tam, cik lielā mērā tā ir nepieciešama augošajiem mazuļiem, tā eksistē dabā. (vairāk…)

Meditācija un mirāžas

Jautājums: Stāsta, ka citi ar meditācijas palīdzību sajūt pacēlumu un apgaismību, kopīgu pateicības sajūtu, piepildošu visu pasauli, kura ir savienota kā viens veselums. Pateicoties kam cilvēkā rodas tāda sajūta?

Atbilde: Šāda sajūta rodas tādēļ, ka ar austrumu meditācijas palīdzību cilvēki nomāc savu egoismu un sāk just vienu sistēmu. Jo viņi atcēla savu egoismu, kas šo sistēmu saplosīja daudzās daļās. Taču tas vēl nav pacēlums virs materiālās pasaules, virs egoisma. (vairāk…)

Neizlaboto vēlmju atdalīšana

Priesteris to aizdedzina kā piemiņas tiesu uz altāra; tas ir uguns upuris Tam Kungam par patīkamu smaržu. [Tora, Levitu grāmata, Vaikra, 2:2]

Garīgajā darbā ir darbība, atdalīt no upura daļas, kuras ir paredzētas sadedzināšanai. Tas atbilst tai mūsu vēlmes daļai, kuru nevar izlabot un tā it kā paceļas gaisā, tur saglabājoties.

Pastāv ierobežojums, kas norāda uz to, ka mēs nevaram egoismu pilnībā izlabot, tikai kaut kādu noteiktu tā daļu. Pārējais saglabājas līdz pilnīgai izlabošanai. (vairāk…)

Kabalas atšķirība no citām zinātnēm

Jautājums: Kopumā visas zinātnes nodarbojas ar dabas, tas ir, Radītāja atklāšanu. Ar ko tad atšķiras kabala no visām citām zinātnēm, jo arī kabala sevi dēvē par zinātni?

Atbilde: Kabala ir zinātne par augstākā vadošā, vienīgā spēka, ko dēvē par Radītāju, atklāšanu.

Taču atšķirībā no visām citām metodikām, kas klāsta par to, kas cilvēkam jādara, lai pietuvinātu sev Radītāju, kabala skaidro, ka Radītāja atklāšana notiek cilvēkam pietuvinoties Radītājam.

Kabala klāsta par to, ka cilvēkam pakāpeniski mainoties arvien vairāk ir jāatklāj Radītājs, līdz pat pilnīgai Viņa atklāsmei. Tas ir, visa kabalas zinātne sevī iekļauj cilvēka mainīšanas metodiku. Tā ir metodika, kas palīdz mainīt cilvēku no Radītājam pretēja stāvokļa, līdz viņš sasniedz pilnīgu līdzību ar Radītāju.

Avots krievu valodā

„Kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā”

Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet, kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā. Priecājieties par To Kungu, jūs taisnie, un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds. (Psalms 32.)

Ja cilvēks atver savu tilpni, tad tajā sāk sajust, ka no augšienes viņam viss jau ir sagatavots: iepriekš un ar žēlsirdību. Vienīgais, kas cilvēkam trūkst, viņam jāatdalās no savas vēlmes gūt baudu un ne vien jāatdalās, bet gan jāizraisa šī atdalīšanās tur, kur tas ir atkarīgs no viņa. Taču arī šeit ir veikta sagatavošanās no augšienes.

Un tad cilvēks sasniegs saplūsmi ar Radītāju, kā sacīts: „Kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā”.

No sagatavošanās nodarbībai, 25.04.2014.

Avots krievu valodā

Virzīties uz priekšu, apsteidzot laiku

Starp dabisko attīstības ceļu (beito) un gaismas ceļu, laika paātrinājumu (ahišena), ir liela atšķirība. Ja mēs pareizi darbojamies, tad mūsu ceļš ievērojami saīsinās.

Tāpēc, ka pieliekot pūles, mēs noskaidrojam to, ko nepieciešams noskaidrot un tādā veidā visas tās darbības, kuras mēs vēl neesam izpildījuši, bet tās attiecas uz to pašu jēdzienu, tiek izlabotas.

Pateicoties tam, mēs ietaupām spēkus, pūles un to, ko dēvē par „laiku”, tādēļ ka garīgajā pasaulē nav laika kategorijas, ir tikai spēki. Ar to arī atšķiras taisnie no grēciniekiem. (vairāk…)