Kāpēc cilvēki jūtas vīlušies reliģijās

Jautājums: Kāpēc mūsu laikā cilvēki jūt vilšanos reliģijās?

Atbilde: Cilvēks atklāj, ka nekāda reliģija nespēj viņam dot piepildījumu. Tāpēc, ka visas reliģijas radās pateicoties tam, ka Izraēlas tauta nokrita no mīlestības pret tuvāko augstuma nemotivētā naidā, zaudējot jebkādu saikni ar dabas augstāko spēku.

Pret valdošo tumsu cilvēce attīstīja reliģijas: sākumā jūdaismu, pēc tam kristietību un tad islāmu. Šīs reliģijas neradās nejauši, katrai no tām ir sava sakne. Kristietība attiecas uz kreiso līniju, islāms uz labo, bet jūdaisms uz vidējo līniju.

Tieši tādā veidā tās ir saistītas ar garīgo sakni, jo viss mūsu materiālajā pasaulē nāk no garīgajām saknēm. Ir sacīts: „Nav tādas zālītes lejā, pār kuru nevaldītu eņģelis augšienē, to sitot un pavēlot tai augt”. Tādēļ visas mūsu pasaules parādības izriet no augstākās pasaules, bet mūsu pasaulē nav nekā jauna.

Reliģija ir paredzēta, lai cilvēkam dotu vismaz kādu augstākā spēka veidolu nosacījumos, kad viņš to neapzinās un nesaprot. Tas cilvēkam palīdz izprast savu dabu.

Reliģijas veicināja filozofijas un zinātņu attīstību. Sākumā zinātni attīstīja reliģiozi cilvēki, un tikai pēc vairākiem simtiem gadu zinātne atdalījās no reliģijas un kļuva pieejama katram.

No 485. sarunas par jauno dzīvi, 07.05.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed