Ādama grēkā krišana un dvēseles labošana

Tad Rūbena, Israēla pirmdzimtā dēla, pēcnācēju pēc to ciltīm, pēc tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot, pēc viņu galvām, ikvienu vīru, kas divdesmit gadus vecs vai vecāks, ikvienu, kas var iet karapulkos, – visus saskaitot, kas pieder pie Rūbena cilts, pavisam bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti.

Tos visus saskaitot, kas pieder pie Simeona cilts, pavisam bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti. Tos visus saskaitot, kas pieder pie Gada cilts, pavisam bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit. tos visus saskaitot, kas pieder pie Jūdas cilts, pavisam bija septiņdesmit četri tūkstoši seši simti. [Tora, Skaitļi, Bamidbar, 1:20 – 1:27]

Runa ir par to, kā sašķeltās dvēseles daļiņas pulcējas vienā kopīgajā dvēselē.

Reiz mazā garīgā daļiņā ienāca augstākā gaisma un visu savu spēku un enerģiju, kas ietver sevī visu Universu, visas pasaules, ko Radītājs deva radījumam, gaisma iedzīvināja šajā daļiņā un tādējādi sašķēla to daļās. „Sašķelšanās” nozīmē, ka tajā atklājās milzīgs egoisms. Tā ir tā dēvētā „Ādama grēkā krišana”, „cilvēka grēkā krišana”.

Un tagad mazajā daļiņā, kas sašķēlās miljardos daļu, parādījās milzīga egoistiska vēlme, kas līdzvērtīga augstākai bezgalības gaismai. Gaisma, tajā ieejot, atvēlēja daļiņai visu savu diženumu apgrieztā veidā, kā „palīdzību pret Viņu”. Un tagad visas milzīgās egoistiskās īpašības atbilstoši tam, cik lielā mērā mēs apvienojamies, mums ir jānoved pie stāvokļa, kad mēs atkal sasniegsim gaismas īpašību.

Taču mums nav jāatgriežas šajā mazajā daļiņā, bet jāsavienojas un burtiski jāpārklāj ar sevi visa augstākā gaisma. Mēs it kā apvijam šo daļiņu kā čūska apvij savu upuri un tādējādi izlabojam „čūsku”.

Mums ir jāsaprot, ka visas savstarpējo saikņu īpašības, viss, kas mums ir jāatklāj, ir ļoti stingri diferencēts un ieņem savu vietu. Tie ir skaidri fiziski likumi, kas veidoti uz atbilstību starp gaismu un vēlmi – starp Radītāju un Viņam pretēju īpašību.

Viss ir precīzi jāievēro, tādēļ ir norādīts: pārbaudi, vai tu pareizi visu aprēķini, vai esi izgājis noteiktus stāvokļus, vai atrodies uz noteikta pakāpiena, vai esi to ietvēris sevī.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 17.12.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: