Divpadsmit Izraēlas ciltis

Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaja tuksnesī Saiešanas teltī otrā gada otrā mēneša pirmajā dienā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes, sacīdams: „Saskaitiet Israēla bērnu draudzē visus pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, visus, kas ir vīriešu kārtas, pēc viņu galvām.
Sākot ar tiem, kas divdesmit gadus veci un vecāki, kas jau var iestāties Israēla karapulkos; tos saskaitiet pēc viņu pulkiem, tu un Ārons”. [Tora, Skaitļi, Bamidbar, 1:1 – 1:3]

Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaja tuksnesī…” – nozīmē, ka mēs uz visu notiekošo sākam raudzīties caur „Mozus” stāvokli mūsos.

Jautājums: Ko nozīmē „saskaitiet Israēla bērnu draudzē”?

Atbilde: Veikt skaitīšanu nozīmē pilnībā izzināt dvēseles struktūru esošajā etapā. Principā mēs taču atjaunojam to kopīgo dvēseli, kas atklājās Ādamam un pēc tam sašķēlās. Atjaunošanai ir jāīstenojas saskaņā ar noteiktiem etapiem. Katram blokam ir jābūt savam konkrētam mērķim un tiešai saiknei ar pārējiem.

Kādā veidā tas notiek? Kopīgā dvēsele sastāv no piecām daļām: kroņa (keter) un vēl no četrām daļām, kuras tiek apzīmētas ar alfabēta burtiem „jud – kei – vav – kei”. Nulles daļa (keter) ir nedalāma kā punkts, no kura viss rodas. Turpretī katra no nākamajām četrām daļām dalās trijās līnijās: labā, vidējā un kreisā. Trīs līnijas reizinātas ar četrām daļām veido divpadsmit ciltis.

Tādā veidā tiek veikta katras cilts skaitīšana: vai mēs visi kopā esam nonākuši pie stāvokļa „klīšana pa tuksnesi”. Tas nozīmē, ka mēs esam izdarījuši visu iespējamo, esam visu savākuši virs absolūtās atdeves īpašības, tādēļ mums nekā nav, katrs no mums nekas nav, mēs esam tuksnesī.

Tieši virs šīs saiešanas tiek pārbaudīta kopīgās dvēseles uzbūve, tas ir, katra atsevišķa posma spēks no divpadsmit. To dēvē par skaitīšanu un tas ir cēlies no divpadsmit Jēkaba dēliem.

Mēs pārbaudām visas dvēseles struktūru, tai skaitā cilvēku kopīgo saiešanu (patiesībā tie nav cilvēki, bet viņu tieksme sasniegt Radītāju), cik lielā mērā katrs no viņiem anulē savu „es”, cik ļoti ir saistīts ar pārējiem un visi kopā veido vienu vienotu sistēmu.

Taču, kāds ir šīs sistēmas spēks? Cik lielā mērā hohma, binas, hesed, gevuras, tiferet, necah, hod, jesod, malhut daļas ir pareizi savstarpēji saistītas un harmoniski mijiedarbojas? Tā ir kopīgās dvēseles stāvokļa pārbaude.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 17.12.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: