„Kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā”

Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet, kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā. Priecājieties par To Kungu, jūs taisnie, un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds. (Psalms 32.)

Ja cilvēks atver savu tilpni, tad tajā sāk sajust, ka no augšienes viņam viss jau ir sagatavots: iepriekš un ar žēlsirdību. Vienīgais, kas cilvēkam trūkst, viņam jāatdalās no savas vēlmes gūt baudu un ne vien jāatdalās, bet gan jāizraisa šī atdalīšanās tur, kur tas ir atkarīgs no viņa. Taču arī šeit ir veikta sagatavošanās no augšienes.

Un tad cilvēks sasniegs saplūsmi ar Radītāju, kā sacīts: „Kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā”.

No sagatavošanās nodarbībai, 25.04.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed