Kabalas atšķirība no citām zinātnēm

Jautājums: Kopumā visas zinātnes nodarbojas ar dabas, tas ir, Radītāja atklāšanu. Ar ko tad atšķiras kabala no visām citām zinātnēm, jo arī kabala sevi dēvē par zinātni?

Atbilde: Kabala ir zinātne par augstākā vadošā, vienīgā spēka, ko dēvē par Radītāju, atklāšanu.

Taču atšķirībā no visām citām metodikām, kas klāsta par to, kas cilvēkam jādara, lai pietuvinātu sev Radītāju, kabala skaidro, ka Radītāja atklāšana notiek cilvēkam pietuvinoties Radītājam.

Kabala klāsta par to, ka cilvēkam pakāpeniski mainoties arvien vairāk ir jāatklāj Radītājs, līdz pat pilnīgai Viņa atklāsmei. Tas ir, visa kabalas zinātne sevī iekļauj cilvēka mainīšanas metodiku. Tā ir metodika, kas palīdz mainīt cilvēku no Radītājam pretēja stāvokļa, līdz viņš sasniedz pilnīgu līdzību ar Radītāju.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed