Monthly Archives: augusts 2015

Kāpēc cilvēki jūtas vīlušies reliģijās

Jautājums: Kāpēc mūsu laikā cilvēki jūt vilšanos reliģijās?

Atbilde: Cilvēks atklāj, ka nekāda reliģija nespēj viņam dot piepildījumu. Tāpēc, ka visas reliģijas radās pateicoties tam, ka Izraēlas tauta nokrita no mīlestības pret tuvāko augstuma nemotivētā naidā, zaudējot jebkādu saikni ar dabas augstāko spēku. (vairāk…)

Kā dvēsele ir saistīta ar ķermeni?

Jautājums: Kā dvēsele vada fizisko ķermeni?

Atbilde: Dvēselei nav nekādas saiknes ar fizisko ķermeni. Ķermenis pastāv pats par sevi. Tikai, ja cilvēks iegūst dvēseli, viņam atklājas augstākās pasaules redzējums.

Viņš sāk sajust ne tikai to realitāti, ko uztver savā egoismā, savā labā un tādēļ redz mūsu mazo, ierobežoto pasauli. (vairāk…)

Kam ir dvēsele?

Jautājums: Vai katram cilvēkam ir sava personīgā dvēsele, un vai tā ir mūžīga?

Atbilde: Dvēsele ir tikai tam cilvēkam, kurš to veido. Veidot dvēseli nozīmē sasniegt mīlestību pret tuvāko.

Tajā mērā, kādā es sasniedzu mīlestību pret tuvāko, es savā vēlmē, izlabotā uz mīlestību pret tuvāko, sajūtu piepildījumu, ko dēvē par augstāko gaismu. (vairāk…)

Ādama grēkā krišana un dvēseles labošana

Tad Rūbena, Israēla pirmdzimtā dēla, pēcnācēju pēc to ciltīm, pēc tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot, pēc viņu galvām, ikvienu vīru, kas divdesmit gadus vecs vai vecāks, ikvienu, kas var iet karapulkos, – visus saskaitot, kas pieder pie Rūbena cilts, pavisam bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti.

Tos visus saskaitot, kas pieder pie Simeona cilts, pavisam bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti. Tos visus saskaitot, kas pieder pie Gada cilts, pavisam bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit. tos visus saskaitot, kas pieder pie Jūdas cilts, pavisam bija septiņdesmit četri tūkstoši seši simti. [Tora, Skaitļi, Bamidbar, 1:20 – 1:27] (vairāk…)

Nākotnes pasaule – šeit un tagad

Jautājums: Ar ko pasaule, kuru es redzu tagad savā dzīvē, atšķiras no nākotnes pasaules, par kuru ir teikts : „savu pasauli redzēsi dzīves laikā”? Tagad es dzīvoju un redzu to, ko redz visi – naida pilnu pasauli.

Kāds labums no tā, ka šis gigantiskais „dators”, par kuru jūs runājat, noved visu sistēmu līdz sadrumstalotības, naida, neuzticēšanās stāvoklim mūsu attiecībās vienam ar otru? (vairāk…)

Kas dod komandas mūsu smadzenēm?

Jautājums: Ja mūsu smadzenes neko nenosaka, tad kāda ir to funkcija milzīgajā dabas sistēmā?

Atbilde: Mūsu smadzenes saņem visas komandas un tālāk no tām tiek darbināts mūsu ķermenis. Taču tas nenozīmē, ka smadzenes ir neatkarīgas.

Tās pilnībā ir atkarīgas un saistītas ar visu sistēmu, gluži kā neliels dators, kurš ir aizņemts tikai ar to, ka darbina mūs, bet pats ir saistīts ar daudz lielāku datoru – ar gigantiskām smadzenēm un atmiņu. (vairāk…)

Divpadsmit Izraēlas ciltis

Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaja tuksnesī Saiešanas teltī otrā gada otrā mēneša pirmajā dienā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes, sacīdams: „Saskaitiet Israēla bērnu draudzē visus pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, visus, kas ir vīriešu kārtas, pēc viņu galvām.
Sākot ar tiem, kas divdesmit gadus veci un vecāki, kas jau var iestāties Israēla karapulkos; tos saskaitiet pēc viņu pulkiem, tu un Ārons”. [Tora, Skaitļi, Bamidbar, 1:1 – 1:3]

Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaja tuksnesī…” – nozīmē, ka mēs uz visu notiekošo sākam raudzīties caur „Mozus” stāvokli mūsos.

Jautājums: Ko nozīmē „saskaitiet Israēla bērnu draudzē”? (vairāk…)

Protekcija Radītāja atklāsmei

Jautājums: Kāds spēks radīja radīšanas programmu un ar kādu nolūku? Vai viss notiekošais mūs gatavo kaut kam nezināmam?

Atbilde: Protams! Mūs gatavo Radītāja atklāšanai mūsu pasaulē. Kabalas zinātne tam ir paredzēta, jo katram cilvēkam ir jāatklāj Radītājs.

Radītājs (ivritā „Bo – re”) nozīmē „Atnāc”/”Bo” un „Ieraugi”/”Re”. Tā mēs Viņu dēvējam, jo cilvēks atnāk un atklāj.

Jautājums: Pie kā jānonāk, lai redzētu? (vairāk…)

Par ko raksta kabalas pirmavoti

Garīgā pasaule dalās 125 pakāpienos. Katra Toras grāmata ir 25 pakāpieni. 5 grāmatas reiz 25 = 125 pakāpieni. Tie mums ir jāiziet, lai pilnībā izlabotu savu dvēseli, kas tika sašķelta tā dēvētās „Ādama grēkā krišanas” rezultātā.

Dvēseles salikšanas posms nozīmē, ka mums jāpārbauda kopīgās dvēseles visi saikņu mezgli. Tādēļ Radītājs it kā mums norāda, kam ir jābūt katrā no tiem, jo pašlaik mēs regulējam dvēseles savienojumu bloku jaunā līmenī.

Tas, par ko raksta pirmavoti (ARI „Dzīvības koks”, Bāls Sulams „Desmit Sefirot Mācība”, Zoar Grāmata), ir precīzi augstākie garīgie likumi. Tos nevar atcelt, mainīt, traktēt jebkādā citā veidā. Cilvēks, nonākot šajā līmenī, saprot, kas tas ir.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 17.12.2014.

Avots krievu valodā

Kabalistiskā „meditācija”, lai apvienotos

Jautājums: Vai kabalā arī pastāv sava veida meditācija, iekšēja apcere, koncentrācija? Ar ko tā atšķiras no austrumu meditācijas?

Atbilde: Tā ir pavisam cita darbība. Kabalistiskā „meditācija” ir nolūka veidošana. Atšķirība ir tajā aspektā, ka savus iekšējos spēkus es koncentrēju uz nolūku, kas vērsts uz to, lai savienotos ar citiem, praktiski apvienotos ar tādiem pašiem cilvēkiem, kas tiecas uz vienotību starp mums. Šīs praktiskās apvienošanās iekšienē mēs vēlamies atklāt vienotības un mīlestības spēku. (vairāk…)