Evolūcijas nākamā pakāpe – garīgā

Jautājums: Tātad mūsu evolūcijas nākamā pakāpe ir garīgums, tas ir, dvēseles attīstība mūsos?

Atbilde: Mūsu attīstības nākamo pakāpi dēvē par augstāko pasauli.

Jautājums: Taču, vai dabas evolūcija notiek ārpus mūsu vēlmes un neparedz brīvo izvēli?

Atbilde: Brīvība ir dota tikai kā ceļa izvēle, kas ļauj mums sasniegt mērķi. Taču dvēselei ir jāattīstās katrā cilvēkā.

Tas ir gluži kā skolā, kur ir bērni, kuri labi mācās un bauda dzīvi. Un ir tādi, kuri negrib mācīties, saņem sodus un cieš. Taču beigu beigās arī viņi pabeidz skolu: labprātīgi vai piespiedu kārtā. Tā arī mēs varam attīstīt dvēseli visos iespējamos veidos, taču rezultāts jau ir predestinēts.

Jautājums: Vai tas nozīmē, ka man ir jāattīsta sava dvēsele šajā dzīvē, šajā pasaulē? Vai tas nav kas abstrakts, pastāvošs kaut kur citā pasaulē?

Atbilde: Mēs attīstām savu dvēseli šajā pasaulē, jo dvēsele ir atdeves un mīlestības spēks, savienošanās ar citiem. Tādēļ to var attīstīt tikai tad, kad es, egoists, pārvaru savu egoismu un pietuvinos citiem cilvēkiem. Tikai ar tādu darbību, tādu tieksmi es attīstu sevī jaunu vienotības spēku un savienojos ar citiem, tas tiek dēvēts par „dvēseli”.

Jautājums: Tātad dvēseles attīstība ir vienkārši jaunu īpašību attīstīšana?

Atbilde: Dvēsele ir jaunu altruistisku īpašību attīstība. Dvēsele ir cilvēkā esošais atdeves spēks, kura viņam pašlaik nav. Ir tikai tā iedīglis, mazs graudiņš, potenciāls spēks.

Taču es šo potenciālu varu attīstīt tā, ka tas pārvērtīsies darbojošā spēkā. Atbilstoši tam, kā šis potenciāls realizējas darbībā, es sāku sev atklāt jaunu pasauli.

Šajā jaunajā īpašībā es redzēšu jaunu pasauli, jo arī šodien es redzu pasauli savās īpašībās – savā egoismā. Taču augstākā garīgā pasaule ir redzama atdeves īpašībā.

Tikpat reāli kā šodien mēs redzam šo pasauli un tajā dzīvojam savos ķermeņos, mēs sāksim dzīvot garīgajā pasaulē, savās dvēselēs.

No radio raidījuma 103FM, 01.02.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed