Kas notiek ar dvēseli pēc ķermeņa nāves?

Jautājums: Kas notiek ar cilvēka dvēseli pēc viņa nāves?

Atbilde: Dvēsele nav saistītas ar fiziskā ķermeņa nāvi. Cilvēks iegūst dvēseli, kad sevī veido īpašu vēlmi, kas ļauj izzināt garīgo pasauli.

Ja viņš sevī ir izveidojis tādu vēlmi, tad iegūst dvēseli, ar kuru sajūt augstāko pasauli, bet ja nav izveidojis, tad tās nav. Un šī sajūta turpinās, neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo šajā pasaulē, vai arī jau zaudējis materiālās sajūtas, jo viņa materiālie maņu orgāni ir miruši.

Jautājums: Kas notiek ar mani vai ar citu cilvēku, kad viņš aiziet no šīs pasaules?

Atbilde: Nekas nenotiek. Ja cilvēks nav ieguvis dvēseli, tad viņš vienkārši paliek ar to pašu informatīvo gēnu (rešimo), un viņam atkal nāksies atgriezties šajā pasaulē, tādā pašā dzīvē, kādu mēs pazīstam.

Jautājums: Tas nozīmē, ka pēc nāves šis gēns vakuumā sastingst gaidīšanas stāvoklī?

Atbilde: Tas nav fizisks gēns, bet informācija. Apkārt šai informācijai pēc tam atkal izveidosies ķermenis. Informācija pati par sevi ir potenciāls spēks, kas liek matērijai to iedzīvināt jaunā organismā.

Jautājums: Vai šī informācija nemainās līdz ar katru jaunu dvēseles pārdzimšanu?

Atbilde: Šī informācija nemainās. Taču tikai atrodoties materiālajā pasaulē, pamatojoties uz šo informāciju, mēs saņemam iespēju izveidot pilnīgu garīgu veidojumu, ko sauc par dvēseli.

Jautājums: Vai materiāls mainās?

Atbilde: Materiālais ķermenis nav atkarīgs no dvēseles, tas vienkārši nodrošina sākotnējo eksistenci, ar nosacījumu, ka spēs attīstīt dvēseli.

No radio 103FM raidījuma, 01.02.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed