Svētki, kurus mēs nemanām

Sešās dienās padari savu darbu, bet septītā diena ir vissvētākais sabats, tā tiek saukta par svētu; nevienu darbu jums tanī nebūs darīt; tā ir sabata diena Tam Kungam it visos jūsu mājokļos. [Tora, Levitu grāmata, Emor, 23:3]

Materiālajā pasaulē sestdiena atnāk katras nedēļas nogalē, tādēļ mēs aiz ieraduma, tīri psiholoģiski, neattiecamies pret to kā pret garīgu stāvokli.

Patiesībā tas ir visspēcīgākais attīstības līdzeklis. Septītajā dienā Malhut saņem visu, kas sešu dienu laikā tika izdarīts un ja es nepildīšu sestdienas nosacījumus, tad nepacelšos augstāk. Es nespēšu sasniegt jaunus garīgos pakāpienus, kuri tiek raksturoti jau kā svētki.

Sestdiena garīgajā darbā ir gluži kā pavērsiens, pēc tam vēl viens pavērsiens un vēl viens. Pēc noteikta tādu pavērsienu skaita es sasniedzu svētku pakāpienu, kuru nevar sasniegt bez sestdienas.

Tādēļ sestdiena garīgajā pasaulē ir vislielākie svētki. Jo pieliekot pūles, lai pārvarētu savu egoismu, es sasniedzu tādu stāvokli, kad tie visi manī realizējas un nes savus augļu. Tādā stāvoklī man nekas nav jādara, tikai jāļauj augstākajai gaismai mani ietekmēt.

Pieņemsim, es vairākkārt pieliku pūles darbā tā saucamo sešu dienu (sešu pakāpienu): hesed, gevura, necah, hod, jesod laikā, pievienojot sešas secīgas, noteiktas, precīzi noformulētas piepūles. Taču septītā piepūle atnāk no augšienes, jo es pats nespēju to veikt. To var izdarīt tikai augstākā gaisma, kas atnāk un mani izmaina.

Ja garīgajā pasaulē es nepildu šo nosacījumu, tad nespēju definēt citus stāvokļus.

Materiālajā pasaulē to var iztēloties cilvēka dzīves veidā, kurš visu laiku pēc kaut kā tiecas un kādā brīdī nonāk pie atklājuma. Citiem vārdiem, tā saucamās sešas dienas var aizņemt vairākus gadus.

Principā visa cilvēces dzīve, sākot no Ādama, kurš pirmais izprata garīgās labošanās sistēmu un līdz pēdējam, kurš to pabeigs un līdz ar viņu tā noslēgsies, ilgst septiņas tūkstošgades, tas ir, septiņas dienas, kur katra diena nozīmē tūkstoš gadu.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 28.05.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: