Svētki, kas ved uz pilnību

Un Tas Kungs runāja uz Mozu, sacīdams: „Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: šie ir Tā Kunga svētki, kuros jūs tiksit sasaukti un kurus jums būs nosaukt par svētām sapulcēm; šie ir Mani svētki…” [Tora, Levitu Grāmata, Emor, 23:1 – 23:2]

Svētā Sapulce dažādos līmeņos, tie tad arī ir svētki.

Pirms sapulcēties kopā, cilvēki nopietni nodarbojas ar garīgo darbu, tiecas apvienoties. Šo periodu dēvē par attālumu starp svētkiem. Un tad, kad savstarpēji saliedēti cilvēki sasniedz jaunu vienotības līmeni, to dēvē par svētkiem.

Torā tiek stāstīts, kas turklāt tika upurēts, tas ir, kādu egoismu cilvēki pārvarēja, lai radītu noteiktu Svētās Sapulces stilu, ko dēvē par Pesahu, Šavuot vai Sukot utt.

Jautājums: Kurp šī svētku ķēde virza cilvēku, raugoties no garīgā viedokļa?

Atbilde: Šī ķēde virza uz to, lai viņš sasniegtu pilnību.

Starp visiem svētkiem ir divi neievērojamākie: Šavuot un Purims.

Varētu likties, kas īpašs ir Šavuot svētkos (Toras saņemšana)? Tie ilgst tikai vienu dienu, kuras laikā tikai nedaudz lasa lūgšanu un ēd piena ēdienus. Turpretī Toras saņemšana ir lieli svētki! Kas var būt svarīgāks par to? Taču paraža šajā dienā ēst piena ēdienu radusies no tā, ka tas simbolizē atdeves īpašību, īpašību izplatīt Toru.

Tāpat arī pret Purimu mēs attiecamies kā pret bērnu svētkiem. Tas ir, tie ir divi apslēptākie svētki, tāpēc ka tas jāsasniedz, pateicoties tikai lielām pūlēm. Parasti – jo augstāki, dziļāki, garīgi spēcīgāki stāvokļi, jo vairāk tie ir nemanāmi, slēptāki, pieticīgāki.

Replika: Mēs vienmēr daudz runājam par Pesaha svētkiem, par iziešanu no Ēģiptes, taču tas ir tikai sākums…

Atbilde: Tas ir visu garīgo stāvokļu sākums. Turklāt tas ir gada sākums, mēnešu sākums, jebkuru aprēķinu sākums garīgajā darbā.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 28.05.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed