Nākamā pasaule – tas nav tas, ko jūs domājāt…

Jautājums: Jūs teicāt, ka veiksmes spēks mūs ved uz nākamo pasauli. Kādu nākamo pasauli jūs domājat?

Atbilde: Nākamā pasaule nozīmē, ka es „izeju” no sava ķermeņa, tas ir, paceļos virs sava egoisma. Egoisms ir visas manas vēlmes, domas, tieksmes, visa mana egoistiskā apziņa, tieši to sauc par manu ķermeni, nevis manu miesu, ko uzskata par dzīvniecisku.

Man ir jāpaceļas virs visām šīm vēlmēm un domām, tas ir, lai man būtu vēlme dot tuvākajam, tā vietā, lai visu paņemtu sev.

Tas nozīmē, ka „dvēsele iziet no ķermeņa” un es sajūtu nākamo pasauli, tas ir, iegūstu jaunas vēlmes: dot, mīlēt, apvienoties un to visu dēvē par otro ķermeni, kurā es ieeju un darbojos, balstoties uz šīm jaunajām vēlmēm. Tā es virzos uz priekšu arvien tālāk un tālāk, līdz sasniedzu pilnīgu labošanos.

Nākamā pasaule tā ir „pasaule, kura atnāk”, tas ir, mans nākamais stāvoklis, kuru es sasniedzu strādājot ar sevi un ar savu attieksmi pret citiem. Es nomainu „šo pasauli” uz „Nākamo pasauli”, tas ir, mainu mīlestību pret sevi uz mīlestību pret tuvāko. Tas nozīmē, ka no šīs pasaules es sasniedzu nākamo pasauli, ienāku Paradīzes dārzā.

Jautājums: Kāpēc to dēvē par Paradīzes dārzu?

Atbilde: Tāpēc, ka es sāku sajust, ka atrodos ārpus visiem ierobežojumiem, jo atdeve, kas vērsta attiecībā uz visiem, ir neierobežota. Es atrodos vietā, kas pilnībā pieder man.

Jautājums: Ko nozīmē „dot visiem”?

Atbilde: Dot nozīmē darīt visiem labu, kas izriet no mīlestības pret viņiem.

Jautājums: Kāpēc, ja cilvēks vēlas darīt visiem labu, viņš atrodas Paradīzes dārzā?

Atbilde: Tāpēc, ka par Paradīzes dārzu dēvē vietu, kur tu vari darīt visu, ko vēlies, bez jebkādiem ierobežojumiem. Jo tu vēlies dot, bet atdevei nav robežu. Un tad tu jūti, ka viss ir labi, viss ir paredzēts tev, īsta pilnība.

Citiem vārdiem, nākamo pasauli dēvē par „Izraēlas zemi”/„erec Isra-el” – vēlmi, kas pilnībā virzīta uz Radītāju. Radītājs ir visaptverošais atdeves un mīlestības spēks, kas sevī ietver visu pasauli, mūs visus. Un tev Viņš ir jāatklāj atbilstoši īpašību līdzībai ar Viņu. Tādēļ tevi dēvē par „Isra-el”, jo gribi sasniegt tādu pašu stāvokli, tādas pašas vērtības, kādas ir Viņam.

No 495. sarunas par jauno dzīvi, 08.01.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed