Monthly Archives: jūlijs 2015

Dabas katastrofu cēlonis

Jautājums: Bērns man uzdeva jautājumu: kāpēc, pirms radās cilvēks, notika dabas katastrofas ar dzīvnieku masveida izmiršanu? Vai tas notika dinozauru egoisma rezultātā?

Atbilde: Visi procesi norisinās saskaņā ar iepriekš noteiktu programmu, ko dēvē par „Beito” (savā laikā), tas ir, saistībā ar matērijas būtības „Vēlmes” dabiskajām izmaiņām nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā līmenī. (vairāk…)

Sniegt cilvēkiem labestību

Dzīvo valstībā” – runa ir par augstāko valstību, Malhut, jo pasaulē nav cilvēka, kurš var tajā dzīvot, kamēr nav modusies tajā šī labestība, Zeir Ampina Jesod, jo bez Jesod Malhut ir pārpildīta ar smagiem sodiem.

Kad cilvēks, pateicoties saviem labajiem darbiem, ir atmodinājis Zeir Anpina Jesod, it kā viņš pats būtu „to radījis”, tad tiek teikts: „Dzīvo valstībā” – dzīvo tajā, tas ir, Malhutā, un baudi tās augļus, un priecājies kopā ar to. [Zoar Grāmata ar komentāriem „Sulam”, nodaļa „Behar”]

Acilut pasaules Malhut ir kopīga, vienota, viena dvēsele. Ja, tiecoties uz labestību un mīlestību un vēlot to visiem pārējiem, es varēšu sevi savienot ar visu radību (nedzīvo, augu, dzīvniecisko, cilvēcisko dabu) vienā veselumā, tad iekļaušos Malhut. (vairāk…)

Kāpēc mēs dzīvojam šajā pasaulē?

Jautājums: Kāpēc mēs dzīvojam šajā pasaulē?

Atbilde: Bērnībā to jautā katrs bērns, sākot no 5 – 6 gadu vecuma un līdz brīdim, kad sākas dzimumbrieduma problēmas.

Mēs uzdodam šo jautājumu, jo mūsos ir tā saucamais „rešimo” – garīgais gēns, kurš pieprasa savu attīstību, kurš iekšēji spiež uz mums. (vairāk…)

Zvērests, kuru nedrīkst pārkāpt

Un Tas Kungs runāja uz Mozu, sacīdams: „Runā uz Israēla bērniem un saki: septītā mēneša pirmajā dienā jums jātur piemiņas sabats, ar taures skaņām sasaucot svētu sapulci. Lai nekāds darbs netiek darīts, bet jūs nesiet Tam Kungam uguns upuri”. [Tora, Levitu grāmata, Emor, 23:23 – 23:25]

Cilvēks ir vēlme saņemt, baudīt. Viņā nav nekā cita, izņemot viņa egoistisko sākotni. Tas nozīmē, ka viņam nepieciešams zināmā veidā sevi ierobežot, upurēt savu ego. (vairāk…)

Evolūcijas nākamā pakāpe – garīgā

Jautājums: Tātad mūsu evolūcijas nākamā pakāpe ir garīgums, tas ir, dvēseles attīstība mūsos?

Atbilde: Mūsu attīstības nākamo pakāpi dēvē par augstāko pasauli.

Jautājums: Taču, vai dabas evolūcija notiek ārpus mūsu vēlmes un neparedz brīvo izvēli?

Atbilde: Brīvība ir dota tikai kā ceļa izvēle, kas ļauj mums sasniegt mērķi. Taču dvēselei ir jāattīstās katrā cilvēkā. (vairāk…)

Paaudze, dzīvojoša tūkstošiem gadu

Jautājums: Kas notiek ar cilvēka dvēseli, kad viņš nomirst?

Atbilde: Es kādreiz šo jautājumu uzdevu savam skolotājam Baruham Ašlagam. Un viņš atbildēja, ka tāpat kā tu vakarā noģērb netīro kreklu un nomet to mazgāšanai, tāpat dzīves beigās tu no dvēseles noģērb ķermeni un to izmet. Ķermenis sadalās, bet dvēsele turpina dzīvot.

Tu taču turpini dzīvot, noģērbjot no sevis veco kreklu, tieši tāpat tu dzīvo pēc tam, kad esi noģērbis ārējo ķermeni un to izmetis. (vairāk…)

Pasaulīgie un garīgie laiki

Jautājums: Es jums nosūtīju tabulu, kas atspoguļo valdnieces Esteres laikus. Gribētu zināt jūsu viedokli par šo datumu pareizību.

Atbilde: Kabalas avotos tikpat kā nav to vai citu notikumu datumu. Citādi mums nebūtu šaubu un būtu uz ko pamatoties.

Lieta tāda, ka viedie sevi nesaistīja ar pasaulīgajiem datumiem, bet visu notiekošo kabala attiecina uz garīgo pasauli, tas ir, uz cilvēka iekšējo pasauli. Tādēļ nekad neesmu interesējies par vēsturiskiem faktiem un datumiem, un neesmu tos redzējis kabalas grāmatās.

Avots krievu valodā

Kas notiek ar dvēseli pēc ķermeņa nāves?

Jautājums: Kas notiek ar cilvēka dvēseli pēc viņa nāves?

Atbilde: Dvēsele nav saistītas ar fiziskā ķermeņa nāvi. Cilvēks iegūst dvēseli, kad sevī veido īpašu vēlmi, kas ļauj izzināt garīgo pasauli.

Ja viņš sevī ir izveidojis tādu vēlmi, tad iegūst dvēseli, ar kuru sajūt augstāko pasauli, bet ja nav izveidojis, tad tās nav. Un šī sajūta turpinās, neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo šajā pasaulē, vai arī jau zaudējis materiālās sajūtas, jo viņa materiālie maņu orgāni ir miruši. (vairāk…)

Kūlis, kas savākts no savstarpējām attiecībām

Un Tas Kungs runāja uz Mozu, sacīdams: „Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs nonāksit zemē, ko Es jums došu, un jūs pļausit tās ražu, tad vienu kūli no savas pirmās pļaujas jums būs atnest priesterim. Un tam būs līgot šo kūli Tā Kunga priekšā, lai jūs būtu patīkami; priesterim to būs šurpu turpu līgot, sākot ar dienu pēc sabata.

Tad jums, sākot ar dienu pēc sabata, kad jūsu līgojamais upura kūlis tika atnests, būs skaitīt septiņus sabatus, tas lai būtu pilnas septiņas nedēļas. [Tora, Levitu grāmata, Emor, 23:9 – 23:11; 23:15]

Omer simbolizē kūli, kas savākts no vārpām, kuras nogriež un sasien kopā. (vairāk…)

Cilvēks bez dvēseles

Ja cilvēks sevī attīsta vēlmi, kas virzīta uz augstāko, garīgo izzināšanu, tad šīs izlabotās vēlmes iekšienē viņš sāk sajust jaunu realitāti.

Viņš sāk tajā dzīvot tāpat kā patlaban dzīvo šajā pasaulē un pat vēl reālāk, jo garīgie iespaidi nepazūd, nenobālē, nekļūst vājāki.

Cilvēks tiecas augšup. Un līdz ar to viņš sāk saprast, kas ar viņu ik mirkli notiek šeit, šajā pasaulē, kāpēc atgadās dažādi notikumi. Viņš mācās to visu pareizi izmantot, lai vēl vairāk attīstītu savu dvēseli. (vairāk…)