Monthly Archives: jūnijs 2015

Divi realitātes uztveres kanāli

Ja mūsu jūtas un prāts būtu veidoti mazliet citādāk, citās koordinātu asīs, tad šodien visa mums sajūtamā realitāte izskatītos pavisam savādāk.

Mēs varētu iet cauri sienām, kuras šodien mums liekas cietas. Tās pēkšņi kļūtu caurejamas, bet tas, kas bija caurejams, otrādi, taptu ciets. Dabā atklātos tādas materiāla īpašības, kādas pašlaik mums nav zināmas.

Jautājums: Vai patiešām jūs varat iet cauri sienām?

Atbilde: Protams, nē. Runa iet par to, ka cilvēks, mācoties kabalas zinātni, atklāj slēptās dabas parādības un redz citu pasaules ainu. Viņš arī sāk tajā dzīvot, papildus parastajai eksistencei šajā pasaulē. Viņš vienlaikus atrodas divos realitātes uztveres kanālos. (vairāk…)

Galvenais, neaizmirsti Viņu!

Jautājums: Ja es iztēlojos, ka Radītājs dara visu, kas ar mani notiek, tad es visu laiku dusmošos uz Viņu. Agrāk es dusmojos uz apkārtējiem cilvēkiem, domājot, ka viņi ir vainīgi visās manās problēmās. Ja nav neviena cita, izņemot Radītāju, tas nozīmē, ka man nāksies ienīst Viņu?

Atbilde: Neuztraucies, tas ir normāli. Nav nozīmes, kā tu attiecies pret Radītāju – galvenais, pastāvīgi domā par Viņu, neaizmirsti Viņu! Nav svarīgi, kā tu pašlaik pret Viņu attiecies: labi vai slikti – galvenais, pastāvīgi Viņu atcerēties. (vairāk…)

Kāpēc mēs nejūtam Radītāju?

Jautājums: Radītājs jau tagad runā ar mums, tikai mēs to nesaprotam, neuztveram?

Atbilde: Rādītājs ir vienīgais visu virzošais spēks, kas piepilda visu Universu.

Tas pārvalda visu realitātē pastāvošo: mūsu visumu un visas zvaigznes, spēkus, kas iedarbojas uz Zemi, Saules un Mēness kustību, nedzīvo dabu, augus un dzīvniekus, visas mūsu domas un vēlmes.

Tas ir spēks, kas satur sevī visu realitāti un aizpilda visu kosmisko kontinumu. Šī spēka programma – ar kopējās evolūcijas palīdzību virzīt cilvēci, proti, pasaules attīstītāko daļu, sajust nepieciešamību atklāt Radītāju. (vairāk…)

Visu saņemt vai visu atdot?

Jautājums: Kas ir Radītājs? Es Viņu pilnīgi nepazīstu.

Atbilde: Mēs nesajūtam Radītāju, un tāpēc mums nepieciešami izskaidrojumi, kurus sniedz kabalas zinātne. Sajust Radītāju var tikai ar noteikumu, ka tiek pildīts īpašību līdzības likums. Tas ir, mums nepieciešams iegūt formu, kas līdzinās augstākajam spēkam, tādas īpašības kā Radītājam.

Radītāja īpašība – absolūta labestība, mīlestība, dāvāšana, ko dēvē vienā vārdā „atdeve”. Radītājs ir gatavs atdot visu un visiem. Mums ir pretēja daba, gribam saņemt visu, kas mums lietderīgs, no visiem un pēc iespējas vairāk. (vairāk…)

Ceļš, kurš ved uz gaismu

Jautājums: Visās senajās garīgajās mācībās ir jēdziens „garīgā apgaismība”. Vai kabalā tāds jēdziens pastāv?

Atbilde: Kabalā ir jēdziens „pagaisma”, tas ir, neliela gaisma, kas visā pilnībā neatklājas. Tādēļ to dēvē nevis par „gaismu”, bet „pagaismu” – tā nav visa gaisma, tā ir ierobežota. Ir daudzas situācijas, kurās mēs izmantojam šādu ierobežotu gaismu.

Jautājums: Daudzās senās garīgajās mācībās stāstīts, ka laika gaitā daudzās paaudzēs ir bijuši cilvēki, kuri atklāja gaismu un šis mirklis mainīja visu viņu dzīvi. Viņi pārdzīvoja to, ko nespēj sajust parasti cilvēki un kļuva par apgaismotiem cilvēkiem. (vairāk…)