Iziešana no verdzības ar lielu ieguvumu

Jautājums: Sākumā ebreji sasniedza uzplauksmi un lieliski dzīvoja Ēģiptē. Taču pēkšņi viss mainījās, un ēģiptieši sāka apspiest ebrejus un nodarbināt ar smagu darbu. Kāpēc piepeši viss apgriezās otrādi un dzīve kā paradīzē pārvērtās par verdzību?

Atbilde: Sākumā mēs savam egoismam ļāvām attīstīties un, pateicoties tam, labi virzījāmies uz priekšu. Mēs arvien vairāk uzkrājām materiālos labumus, gluži kā amerikāņu sapnī, ko dēvē par „septiņiem treknajiem gadiem”.

Taču pēc tam nāk septiņi bada gadi. Tāpēc, ka nav citas iespējas, kā atmodināt cilvēku, lai viņš paceltos pāri savam egoismam un gribētu nokļūt brīvībā, vēlētos aizmukt no šīs materiālās verdzības. Tāpēc viņam sāk bojāt dzīvi.

Protams, tas viss jau iepriekš bija ieplānots. Mēs arī pašlaik atrodamies tajā pašā programmā, kura mūs vada tieši tāpat, kā tas bija Ēģiptē. Nevelti teikts, ka „tēvu rīcība ir piemērs dēliem”. Ar mums notiks tieši tas pats.

Septiņi treknie gadi Ēģiptē ir tad, kad egoisms uzvar, katrs cenšas apspiest citus un sasniegt panākumus. Un pēkšņi viņi redz, kā visa šī dzīve sabrūk, satrūd, nomelnē līdz tādai pakāpei, ka visi iepriekšējie egoistiskie sasniegumi tiek iznīcināti.

Tas nozīmē, ka nepieciešams krist bezdibenī, lai vēlētos izrauties no šīs verdzības un rast no tās lielu ieguvumu.

Tas ir nepieciešams, lai mēs vēlētos pārvarēt šo materiālo dzīvi un paceltos citā eksistencē, sasniegtu labas savstarpējas attiecības. Dzīvē jāvalda likumam „mīli savu tuvāko kā sevi pašu” pretstatā nemotivētam naidam vienam pret otru, kurā mēs šodien slīkstam.

Mēs paši nespējam veikt sevī tādu apvērsumu, tādēļ mums nepieciešama palīdzība. Dabā eksistē augstākais spēks, kurš mums palīdz, ļaujot pārvarēt nemotivēto naidu un noved pie brālīgas mīlestības. Taču šis augstākais dabas spēks mums ir jāmodina ar saviem centieniem sasniegt labas savstarpējas attiecības vienam ar otru.

Tādēļ mēs pulcējamies aplī un vēlamies, lai tajā sāktu valdīt mīlestība, savienojot mūs vienā cilvēkā ar vienu sirdi. Tieši tas nozīmē iziešanu no verdzības brīvībā.

No 544. sarunas par jauno dzīvi, 31.03.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: