Augstākais uzdevums nosaka visu

Replika: Jūs stāstījāt, ka jūsu skolotājs Rabašs, atrodoties tumsas stāvokļos, sāka dziedāt, dejot un tādā veidā no tiem izgāja. Ko jūs darāt tumsas stāvokļos?

Atbilde: Kad es atceros Rabaša neatlaidību, viņa tieksmi, nesamierināšanos ne ar ko, izņemot tikai ar Radītāju, ar viņa tēva metodes uztveri, tas manī izraisa ja ne spēku pieplūdi, tad vismaz pacietību.

Bez tā, protams, es nespētu turpināt darbu, jo arī es neesmu no dzelzs: no manis aiziet studenti un es, protams, sāpīgi reaģēju.

Taču acumirklī atceros Rabašu un tas man dod milzīgus spēkus. Viņš bija kā klints! Tādēļ es sevī izraisu piederības sajūtu šai klintij un saņemu spēkus. Viņš man tos dod!

Attiecībā uz maniem studentiem es domāju, ka viņi redz, kā es strādāju un viņiem ir jāņem no manis piemērs. Rabašs man neko neteica! Vienkārši es redzēju cilvēku, kurš pilnībā apmainīja savu dzīvi pret garīgo izzināšanu, turklāt katrā dzīves mirklī, neiedziļinoties, viņš sevi pilnībā upurēja.

Es vienmēr biju pārsteigts par to, ka viņš nekad nedomāja par iekšējām vai ārējām problēmām – viņa reakcija un risinājums bija acumirklīgs. Ne pilītes šaubu! Jebkura problēma mūs izsit no sliedēm, un mēs sākam šaubīties. Turpretī Rabašam bija tāds iekšējs spēks, ka viņš virzījās tikai uz priekšu, lai arī ārēji bija pilnīgi mierīgs. Tas ir neticami!

Tādēļ mums galvenais ir augstākais uzdevums. Tas stāv augstāk par visu un nosaka visu. Turklāt es – šī uzdevuma vergs. Un mans ideālais stāvoklis ir tad, ja es spēju iekļauties šajā sistēmā, būdams tās elements. Un lai gan esmu dzīvs elements, tomēr vēlos iekļauties šajā sistēmā kā tāds, kuram nav savas personīgās dzīves, bez ierunām izpildot visus šīs sistēmas likumus.

Es vēlos sevi izlabot tik lielā mērā, lai kļūtu par ritenīti, kas kustās unisonā ar augstāko sistēmu, bez jebkādām pārdomām! To dēvē – „Radītāja vergs”, tas nozīmē, ka cilvēks pilnīgi labojas. Turklāt es pilnībā izzinu Viņu – sistēmu un spēku, kas to vada.

Replika: Tas nozīmē, ka rodas doma un tu uzreiz tai seko…

Atbilde: Nē, vienalga ir jābūt analīzei, risinājumam, lēmuma pieņemšanai, taču tas viss notiek ārpus zemes laika ietvariem, tādās frekvencēs, tādā tempā, ka sākums un beigas praktiski saplūst.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 12.11.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: