Izlabojot sevi, mēs izlabojam cilvēci (Bechukotai nodaļa)

Un Es griezīšos pie jums un darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu un ar jums nodibināšu Savu derību. Un jūs ēdīsit no veca padoma, un, kad nāks jaunā raža, tikai tad jūs iepriekšējā gada ražu liksit pie malas. Un Es uzcelšu Savu mājokli jūsu vidū, un Mana dvēsele jūs neniecinās. Un Es staigāšu jūsu vidū un būšu jums par Dievu, un jūs būsit Man par tautu. [Tora, Levitu grāmata, Bechukotai, 26:9 – 26:12]

Jautājums: Ko nozīmē: „Un Es staigāšu jūsu vidū… ”?

Atbilde: Tas nozīmē, ka visa telpa starp mums tiks piepildīta ar Radītāja īpašībām – ar atdeves un mīlestības īpašībām. Tad mēs kļūsim par Viņa tautu – to sistēmu, kura visus Viņa likumus uztver apzināti, ar vēlmi, ar mīlestību un jūt Radītāju, un Viņš jūt mūs. Jo saskaņā ar īpašību līdzības likumu Viņš ir tautas vidū.

Radītājs vēršas pie visiem, kuri, pildot šos nosacījumus, vēlas būt līdzīgi Viņam. Jebkurš cilvēks var kļūt Israēls, izņemot dažas tautas, kuras kā Amaleks nespēj mainīties.

Tomēr katrā no mums ir Amaleka īpašība, jo nokrītot no garīgā augstuma, mēs savā starpā sajaucāmies, un pēdējās garīgās trimdas beigās mūsos ir dažādu īpašību sajaukums. Tādēļ mums pilnībā jāizdzēš sevī Amaleka īpašība, un tā jānomaina pret jaunu. Runa iet par tām īpašībām un daudzumu, kuras mums jāizlabo.

Mums jāsaprot, ka katrā no mums ir visas cilvēciskās īpašības. Tāpēc, izlabojot sevi, mēs varam izlabot visu cilvēci, tādējādi izbūvējot ceļu pārējiem cilvēkiem – daļiņām, kuras mūsos jau atrodas.

Replika: Taču cilvēkam ir grūti saprast, ka katrs sastāv no visiem pārējiem. Turklāt jūs to izvirzāt kā aksiomu…

Atbilde: Es gan neteiktu, ka to ir grūti saprast un apgūt. Tā ir tīri informatīva aina, kas raksturīga mūsdienu savstarpēji saistītai, globālai pasaulei, kurā visi sevī iekļauj pretējas īpašības.

Lieta tāda, ka, ja mēs neuzlūkosim realitāti tieši tādā veidā, mēs nespēsim laboties. Mums ir nepieciešams nonākt pie šīs domas un saprast, līdzko pēdējais cilvēks no septiņiem miljardiem sevi neizlabos, cilvēce netiks izlabota, jo katrā no mums eksistē viņa daļiņa, kura viņam jāizlabo un jāiekļaujas citos.

Tā ir integrālā sistēma, kurā katra daļa sastāv no citiem, izņemot sevi pašu.

Replika: Jūs reiz sacījāt, ka kino radās tādēļ, lai cilvēks varētu līdzdzīvot ar kādu un pat viņu sajust, kā, piemēram, princis un ubags.

Atbilde: Pasaulē viss ir radīts ar nolūku, lai mēs ar savām īpašībām savstarpēji sajauktos. Arī kino nav izņēmums, lai, piemēram, dzīvojot kaut kur Sibīrijā, tu sajustu un iekļautos visos pārējos. Jebkurā gadījumā tā taču ir informācija un nav svarīgi, kāda tā ir.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: