Kāpēc mēs nejūtam Radītāju?

Jautājums: Radītājs jau tagad runā ar mums, tikai mēs to nesaprotam, neuztveram?

Atbilde: Rādītājs ir vienīgais visu virzošais spēks, kas piepilda visu Universu.

Tas pārvalda visu realitātē pastāvošo: mūsu visumu un visas zvaigznes, spēkus, kas iedarbojas uz Zemi, Saules un Mēness kustību, nedzīvo dabu, augus un dzīvniekus, visas mūsu domas un vēlmes.

Tas ir spēks, kas satur sevī visu realitāti un aizpilda visu kosmisko kontinumu. Šī spēka programma – ar kopējās evolūcijas palīdzību virzīt cilvēci, proti, pasaules attīstītāko daļu, sajust nepieciešamību atklāt Radītāju.

Jautājums: Ja Radītājs organizē visu mūsu dzīvi, tad kādēļ mēs to nejūtam?

Atbilde: Tādēļ, ka tas no mums ir aplēpts. Mums šķiet, it kā mūsu dzīve ir atkarīga no apkārtējiem cilvēkiem un apstākļiem. Mēs neredzam, ka viss nāk no Radītāja, mums nav tādu uztveres orgānu, ar kuru palīdzību var Viņu sajust.

Radītājs ar mums runā caur visu mūsu dzīvē notiekošo, taču mēs nesaprotam Viņa valodu. Izņemot mani, nekas cits nepastāv: tikai es un Radītājs, kurš pastāvīgi ar mani runā. Visas izmaiņas, kuras es sajūtu: labs un slikts laiks, saules gaisma, siltums, aukstums, manas iekšējās jūtas un domas – viss nāk no Radītāja.

Taču es to neapzinos, pirmkārt jau tādēļ, ka nejūtu nepieciešamību par katru cenu Viņu atklāt. Manī nav tādas asas vajadzības atklāt Viņu, līdz sajutīšu, ka tas ir vienīgais, kas man dzīvē trūkst.

Ja Radītājs patiešām man kļūs ļoti nepieciešams, tad es saņemšu metodiku, kuru dēvē par kabalas zinātni, kas izskaidro, kā atklāt augstāko spēku. Uzzināt – nozīmē atklāt. Radītāja atklāsme notiek pateicoties tam, ka cilvēks iekšēji labojas.

No 516. sarunas par jauno dzīvi, 05.02.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: