Monthly Archives: jūnijs 2015

Kalna pakājē

Toras nodaļā „Be – ar” tiek runāts par likumiem, kurus Radītājs caur Mozu nodeva tautai. Šos baušļus cilvēkam ir jāpilda iekšēji, sevī.

Katrā no mums eksistē egoisma kalns. Tas ir tas pats Babilonas tornis, tikai tagad tas tiek attēlots Sīnaja kalna veidā („sina” – naids).

Virs tā virsotnes atrodas augstākais spēks, ar kura palīdzību mēs varam realizēt egoismu tā, ka no tā radīsies svētais kalns – Morija kalns. Un tad šajā kalnā mēs uzcelsim Templi – tilpni, būvētu virs mūsu egoisma, kurā izpaužas Radītājs. (vairāk…)

Ne pasaka, bet īsta patiesība

Vispirms ir nepieciešams iemācīties, kādi spēki mūs vada: kādi modina mūsos domas, vēlmes, attieksmi pret tuvāko. Beigu beigās mēs sapratīsim, ka egoisms mums nes ļaunumu un ir nepieciešams pārvarēt savu egoistisko dabu.

Es taču esmu vergs savam egoismam, sliktām attiecībām pret tuvāko. Manī slēpjas negatīvais spēks, piespiežot visu laiku uz visiem skatīties kritiski. Es nosodu visu, izņemot to, kas pieder man, maniem bērniem, manai ģimenei, labākajā gadījumā vēl nedaudziem tuviem draugiem. (vairāk…)

Kas ir Dievs?

Viedoklis: (A. Einšteins): „Pamēģiniet, izmantojot mūsu ierobežotās iespējas, saprast dabas noslēpumus un atklāsiet, ka aiz visiem daudzveidīgajiem likumiem un savienojumiem paliek netveramais, nemateriālais un neizzināmais. To spēku godināšana, kas stāv aiz tā, ko spējam saprast, ir mana reliģija. Šādā nozīmē esmu reliģiozs”.

Replika: Dievs ir mīlestības savienojums starp cilvēkiem. Īsāk sakot, savienojums ir darbība, bet sajūta, īpašība, kas tajā izpaužas, ir Dievs. Mēs nevaram šo īpašību iztēloties ārpus tās izpausmes, kas atrodas ārpus mums. (vairāk…)

Brīvprātīgie vergi

Un, ja tavs brālis pie tevis panīkst un tev tiek pārdots, tad tev nebūs viņu kalpināt kā vergu. Kā algādzis un kā piedzīvotājs, lai viņš pie tevis dzīvo līdz gaviļu gadam un pie tevis lai kalpo.
Tad lai viņš no tevis aiziet brīvs, viņš pats un viņa bērni līdz ar viņu, lai viņš iet atpakaļ pie savas cilts un lai atkal atgriežas savu tēvu īpašumā. [Tora, Levitu grāmata, Be – ar, 25:39 – 25:41]

Ja man ir vēlmes, kuras nav spējīgas pastāvēt atsevišķi, man tās ir jāpatur un ar visu nopietnību jāapmāca tā, lai „nostādītu uz kājām’”. Kad pilnīgi pabeigts darbs ar vēlmju kombinēto mezglu, tās aiziet no manis jau kā patstāvīga daļa un turpina savu neatkarīgo pastāvēšanu. (vairāk…)

Savstarpējās saprašanās laime

Jautājums: Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka cilvēka smadzenes ir īpaši pielāgotas funkcionēšanai sabiedriskajos tīklos. Acīmredzot tas ir noticis dabiskās atlases rezultātā, kad dzīvotspējīgāki izrādījās tie, kuru smadzenes bija spējīgas mijiedarboties ar apkārtējo sabiedrību.

Mums ir spēja just to, ko pārdzīvo citi. Bioloģiski mēs esam radīti tā, lai varētu atbilstoši sazināties viens ar otru. Tādā gadījumā, kāpēc šo saikni mēs vēl šobrīd neredzam praksē?

Atbilde: Mēs visi esam viens ar otru saistīti. Taču problēma ir tajā apstāklī, ka mēs to neapzināmies, jo nepietiekami jūtam šo saikņu tīklu. Ja tas mums sola izdevīgumu, tad tikai ar tādu nosacījumu mēs esam gatavi uz apvienošanos un saikni. Mēs vēlamies atklāt saikni starp mums tikai tādēļ, lai gūtu labumu. (vairāk…)

Diena un nakts

Jautājums: Vai var teikt, ka Ēģiptes tumsas stāvokli pārvarēs visa Izraēlas tauta, ņemot vērā, ka patlaban virs tās sabiezē mākoņi, stāvoklis kļūst saspīlēts. Vai tas arī nozīmē to, ka tuvojas nakts?

Atbilde: Protams. Citādāk nav iespējams, tādēļ ka mums ir jāveido sevī atdeves īpašība, kas sāk strādāt tikai pateicoties vēlmei, bet vēlme var rasties tikai nakts vidū. Un mums tas labi jāiegaumē. (vairāk…)

Iziešana no verdzības ar lielu ieguvumu

Jautājums: Sākumā ebreji sasniedza uzplauksmi un lieliski dzīvoja Ēģiptē. Taču pēkšņi viss mainījās, un ēģiptieši sāka apspiest ebrejus un nodarbināt ar smagu darbu. Kāpēc piepeši viss apgriezās otrādi un dzīve kā paradīzē pārvērtās par verdzību?

Atbilde: Sākumā mēs savam egoismam ļāvām attīstīties un, pateicoties tam, labi virzījāmies uz priekšu. Mēs arvien vairāk uzkrājām materiālos labumus, gluži kā amerikāņu sapnī, ko dēvē par „septiņiem treknajiem gadiem”.

Taču pēc tam nāk septiņi bada gadi. Tāpēc, ka nav citas iespējas, kā atmodināt cilvēku, lai viņš paceltos pāri savam egoismam un gribētu nokļūt brīvībā, vēlētos aizmukt no šīs materiālās verdzības. Tāpēc viņam sāk bojāt dzīvi. (vairāk…)

Augstākais uzdevums nosaka visu

Replika: Jūs stāstījāt, ka jūsu skolotājs Rabašs, atrodoties tumsas stāvokļos, sāka dziedāt, dejot un tādā veidā no tiem izgāja. Ko jūs darāt tumsas stāvokļos?

Atbilde: Kad es atceros Rabaša neatlaidību, viņa tieksmi, nesamierināšanos ne ar ko, izņemot tikai ar Radītāju, ar viņa tēva metodes uztveri, tas manī izraisa ja ne spēku pieplūdi, tad vismaz pacietību.

Bez tā, protams, es nespētu turpināt darbu, jo arī es neesmu no dzelzs: no manis aiziet studenti un es, protams, sāpīgi reaģēju. (vairāk…)

Kaķa laime

Jautājums: Ko nozīmē 49 nešķīstie vārti, kurus iziet pirms iziešanas no Ēģiptes?

Atbilde: Mēs cenšamies pārvarēt savu egoismu un nevaram. Mēģinām vēlreiz un atkal neveiksmīgi. Tā mēs cenšamies atkal un atkal, līdz saprotam, ka mēs nemaz nevēlamies iziet caur šiem vārtiem, proti, pārvarēt mūsu egoismu. Šim nolūkam mums nav ne mazākās iespējas un nav spēka. Stāvoklis ir pilnīgi bezcerīgs. (vairāk…)

Izlabojot sevi, mēs izlabojam cilvēci (Bechukotai nodaļa)

Un Es griezīšos pie jums un darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu un ar jums nodibināšu Savu derību. Un jūs ēdīsit no veca padoma, un, kad nāks jaunā raža, tikai tad jūs iepriekšējā gada ražu liksit pie malas. Un Es uzcelšu Savu mājokli jūsu vidū, un Mana dvēsele jūs neniecinās. Un Es staigāšu jūsu vidū un būšu jums par Dievu, un jūs būsit Man par tautu. [Tora, Levitu grāmata, Bechukotai, 26:9 – 26:12]

Jautājums: Ko nozīmē: „Un Es staigāšu jūsu vidū… ”?

Atbilde: Tas nozīmē, ka visa telpa starp mums tiks piepildīta ar Radītāja īpašībām – ar atdeves un mīlestības īpašībām. Tad mēs kļūsim par Viņa tautu – to sistēmu, kura visus Viņa likumus uztver apzināti, ar vēlmi, ar mīlestību un jūt Radītāju, un Viņš jūt mūs. Jo saskaņā ar īpašību līdzības likumu Viņš ir tautas vidū. (vairāk…)