Redzēt pasauli Radītāja acīm

Jautājums: Kāpēc, lai sajustu Radītāju, nepieciešams mainīt savas īpašības?

Atbilde: Piemēram, suns sajūt pasauli caur smaržām. Suņi tikpat kā neredz, un redze viņiem nemaz nav svarīga. Turpretī viņiem ir ārkārtīgi attīstīta oža un dzirde, kas aizvieto visu pārējo. Suns dzird, ko saimnieks dara simts metru attālumā no viņa un skrien pie saimnieka.

Turklāt suņiem ir neparasti attīstīta oža. Mēs redzam, kā suņi, skraidot pa lauku visu laiku kaut ko ošņā. Smaržas viņiem kalpo kā pasaules karte. Tāpēc, ja vēlos kļūt sunim tuvāks, man nepieciešams attīstīt sevī tādu pašu ožu un dzirdi kā viņam. Un tad mēs viens otru sapratīsim, spēsim sazināties vienā valodā.

Taču, ja es vēlētos redzēt pasauli tādu, kā to redz čūska? Čūska orientējas tikai pēc siltuma sajūtas. Tām neeksistē nekas cits: tikai siltums vai aukstums. Taču šī sajūta tik lielā mērā attīstīta čūskā, ka ar to ir pietiekami, lai justu visu pasauli, it kā mēs to redzētu savām acīm.

Mums šķiet, ka, ja mēs redzam savām acīm, tad vairāk nekas nav nepieciešams. Taču patiesībā mums līdzās ir vēl liels daudzums papildu parādību, kuras mēs neuztveram. Tādēļ mēs par tām neko nezinām un apmierināmies ar to, kas ir nepieciešams mūsu fiziskā ķermeņa eksistencei.

Tāpat arī čūskai pietiek ar spēju sajust siltumu. Taču, ja vēlos pietuvināties čūskai, tad man papildus sevī ir jāattīsta vēl siltuma un aukstuma sajūta. Un tad ar to es spēšu orientēties pat aizvērtām acīm.

Citiem vārdiem, mēs visu uztveram atbilstoši saviem maņu orgāniem. Radītājam piemīt tādas īpašības, ka Viņš vienkārši mums iet cauri – mēs Viņu nejūtam, gluži kā radio viļņi, kas piepilda ēteru. Mums nepieciešams izveidot īpašu maņu orgānu, kas līdzināsies Radītāja īpašībām.

Ja mēs vēlamies saprast čūsku vai suni, tad mums nepieciešams attīstīt sevī siltuma un aukstuma sajūtu kā čūskai, vai ožu kā sunim. Tieši tāpat mums jāattīsta maņu orgāns, kas līdzinās Radītājam, lai mēs spētu Viņu uztvert.

No 516. sarunas par jauno dzīvi, 05.02.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: