Tuvie un tālie „radinieki”

Un Tas Kungs sacīja Mozum: „Runā ar priesteriem, Ārona dēliem, un saki tiem: lai ne pie viena mirušā neviens priesteris savā tautā nepaliek nešķīsts.
Kā tik vien pie sava asinsrada mirstīgās miesas: pie savas mātes, sava tēva, sava dēla, savas meitas vai sava brāļa un pie savas māsas, kas vēl ir jaunava un dzīvo viņa tuvumā, un tai vēl nav bijis vīra – pie tām viņš drīkst palikt nešķīsts”. [Tora, Levitu grāmata, Emor, 21:1 – 21:3]

Garīgajā darbā cilvēks vienmēr atrodas starp augstākajām un zemākajām īpašībām kā starpposma elements. Koena augstākā īpašība ir Radītājs.

Zemākās īpašības ir tās, kuras uztur vēlmi, tieksmi pēc Radītāja un virzās lejup pa hierarhiju. Cilvēks it kā balstās uz šīm vēlmēm, no kurām katra viņam pievienojas savā līmenī, sevi atceļot un iekļaujoties viņa tieksmē sasniegt Radītāju. Līdz ar to šīs vēlmes attaisno savu misiju.

Tas ir, „tuvākie radinieki” nozīmē tās koena vēlmes, kas attiecas nevis uz viņa tiešo saikni ar Radītāju, bet daudzkārt zemākām pakāpēm.

Universā nekas cits nav radīts, izņemot vēlmi. Tādēļ mūsu darbs ir virzīt šo vēlmi uz atdevi, pie Radītāja, tāpat kā Viņš virza savas darbības attiecībā pret mums. Un tad mēs sasniegsim saplūsmi.

Koens nozīmē īpašību, kas spējīga pa hierarhijas kapnēm pacelt augšup visas zemāk stāvošās vēlmes un virzīt tās uz saikni ar Radītāju.

Leviti, kas pārstāv izpildmehānismu, iemieso vēlmes, kuras atrodas zem koena. Viņi saprot koenu un prot izpildīt viņa norādījumus.

Israēls – daudzkārt zemākas vēlmes, kuras var pakļauties levitiem un caur viņiem koeniem, un ir saikne starp augstākajām vēlmēm un vēlmēm, kuras dēvē par „pasaules tautām”. Turpretī zemāk par pasaules tautām atrodas dzīvnieciskās, augu un nedzīvās vēlmes.

Visām vēlmēm kopā jāvirzās uz kopējo vienotību un kad šī vienotība tiek sasniegta, tad izpaužas kā pilnīga savstarpējas atdeves īpašība. Iztēlojieties, ka jūs ilgi un rūpīgi kaut ko vācat un piepeši – hop – tas iemirdzas no iekšienes. Tas ir, vēlmju spēks sasniedz tādu vienotību, ka sāk mirdzēt. Un tā ir Radītāja izpausme.

Citiem vārdiem, starp radījumu vēlmēm notiek tāda savstarpēja apvienošanās, kurā izpaužas Radītājs. Viņa mirdzums iziet cauri visai piramīdai saskaņā ar vēlmes un gaismas atbilstības likumu. Tas ir mūsu attīstības mērķis. Turklāt mūsu pastāvēšanas mērķis – sasniegt šo stāvokli un virzīties tālāk uz to, kas pašlaik mums vēl nav zināms.

No TV raidījuma „Grāmatu grāmatas noslēpumi”, 21.05.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: