Dvēseles rašanās

Personīgā piekļuve augstākajām sfērām?

Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, taču ne mazums cilvēku aizraujas ar ideju par sakaru kanālu ar kādu augstāko realitāti. Spiritisma seansi dod vietu „kontaktam” un citiem „pārdabiskiem” komunikācijas veidiem.

Daži uzņēmēji noslēdz darījumus tikai pēc konsultācijas ar savu personīgo „mēdiju” vai „gaišreģi” un tamlīdzīgi. Cilvēki, kas stingri stāv uz savām kājām, kuru kontos apgrozās miljardi, kuriem ir ekonomiskā vai militārā vara, kuri nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, vienalga tic iespējai sazināties ar augstākajiem spēkiem, uzzināt nākotni, un vispār saņemt kādu informāciju no „uzticamiem” avotiem.

Mēs padodamies šīm cerībām, jo patiesībā nezinām un nesaprotam pasauli, kurā dzīvojam.

Un šeit kabalas zinātne sniedz mums iespēju izzināt apslēpto daļu – garīgo pasauli. To izzināt nozīmē izveidot jaunus maņu orgānus, paralēli ķermeniskajiem. Papildus šīm „dzīvnieciskajām” sajūtām es varu sevī izveidot kvalitatīvi citus redzes, dzirdes, garšas, ožas un taustes orgānus, dēvētus: Keter, Hohma, Bina, Zeir Anpin un Malhut.

Ar to palīdzību es sākšu sajust realitāti jau ne ķermeniskā veidā. Un sajūtas, kuras es tajos izjutīšu, kļūs tas, ko dēvē par „dvēseli”.

Nomainīt vektoru

Jautājums: Tieši kāda mana daļa uztvers jauno realitāti?

Atbilde: Šīs daļas vēl nav, to nepieciešams izveidot.

Šodien pasaules aina, mana saskarsmes vide un es pats – iezīmējas vēlmē gūt baudu. Šī neizbēgamā tieksme baudīt „iekļauta” manī jau sākotnēji un nekā cita man nav. Es vēlos saņemt prieku no visa, ko mana vēlme ir spējīga atpazīt.

Savos piecos maņu orgānos es uztveru materiālo dzīvi: Visumu, Zemi, ģimeni, draugus, kolēģus utt. Tas viss izpaužas manī tagadējā.

Turklāt es varu izveidot kaut ko jaunu – piecus papildu maņu orgānus, kas darbojas jau ne ar saņemšanas spēku, nevis vēlmē baudīt, bet vēlmē sniegt baudu, mīlēt, dot, rūpēties par tuvākajiem.

Ja es iegūšu tādu vēlmi un sākšu to attīstīt, tad piepeši atklāsies, ka arī tā ir līdzīga materiālai vēlmei, bāzējas uz pieciem maņu orgāniem. Tikai tie visi ir vērsti uz ārieni, uz mīlestību un atdevi, turpretī mani pašreizējie strādā uz absorbciju tikai savā labā.

Būtība šeit ir tajā, ka jaunās, uz āru orientētās sajūtas nav saistītas ar mani atgriezeniskā saiknē un to vektorā, kas vērsts uz atdevi, kustībā no sevis uz ārieni, es sajūtu, atklāju augstāko, garīgo pasauli. Tā ir mana dvēsele.

Ja piecos egoistiskajos maņu orgānos es uztveru materiālo, ķermenisko dzīvi, tad tieksmē uz atdevi un mīlestību es sāku uztvert garīgo esamību.

No 514. sarunas par jauno dzīvi, 29.01.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: