Monthly Archives: maijs 2015

Redzēt pasauli Radītāja acīm

Jautājums: Kāpēc, lai sajustu Radītāju, nepieciešams mainīt savas īpašības?

Atbilde: Piemēram, suns sajūt pasauli caur smaržām. Suņi tikpat kā neredz, un redze viņiem nemaz nav svarīga. Turpretī viņiem ir ārkārtīgi attīstīta oža un dzirde, kas aizvieto visu pārējo. Suns dzird, ko saimnieks dara simts metru attālumā no viņa un skrien pie saimnieka.

Turklāt suņiem ir neparasti attīstīta oža. Mēs redzam, kā suņi, skraidot pa lauku visu laiku kaut ko ošņā. Smaržas viņiem kalpo kā pasaules karte. Tāpēc, ja vēlos kļūt sunim tuvāks, man nepieciešams attīstīt sevī tādu pašu ožu un dzirdi kā viņam. Un tad mēs viens otru sapratīsim, spēsim sazināties vienā valodā. (vairāk…)

Tiecieties darīt labu

Ilgstošu laiku studējot kabalu, cilvēks pakāpeniski maina savu pacēlumu un kritumu, labestības un ļaunuma definējumu. Iepriekš viņš visu vērtēja attiecībā pret savu vēlmi gūt baudu, tas ir, egoismu, tieksmi gūt panākumus.

Taču patlaban viņš redz, ka panākumi garīgajā tiek vērtēti ne tā kā materiālais mūsu pasaulē, tas ir, ne pēc kritērija apsteigt visus, vairāk saprast, būt garīgi stiprākam, tuvāk par visiem nonākt pie augstākā spēka. (vairāk…)

Vēlmju mozaīka

Uz savas galvas viņiem nebūs izdzīt matus, nedz apgriezt savu bārdu, nedz iegriezt kādas zīmes savā miesā. [Tora, Levitu grāmata, „Emor”, 21:5]

Cilvēkam nav jāmaina savas vēlmes, viņam tikai pareizi tās jāvirza. Citiem vārdiem, man nav jāierobežo savas vēlmes, tās jālauž un jānospiež, bet tikai pareizi tās jāvirza caur to saderību uz kopīgo mērķi. (vairāk…)

Egoisma „termometrs”

Jautājums: Ikviens no mums ir sistēmas daļa. Tomēr manī arī pastāv kāda sistēma. Es – savas sievas vīrs, savu bērnu tēvs, savu vecāku dēls. Man ir vecmāmiņas un vectētiņi, onkuļi un tantes, paziņas, kolēģi. Kā no savas iekšējās sistēmas uzzināt, kas es esmu? Es jūtu, ka man trūkst šīs sapratnes, lai uzlabotu savu dzīvi.

Atbilde: Patiesībā tu esi vēlme saņemt prieku un baudu uz dažādu ārēju faktoru rēķina. Ar to palīdzību tu gribi piepildīt sevi ar kaut ko patīkamu. Tas ir tavs mērķis dzīvē, tādēļ tu eksistē. (vairāk…)

Nolūkā un darbībās

Replika: Jums izvirza pretenzijas, ka jūs atklājat kabalu ne tikai ebreju vidū, bet arī visai pasaulei.

Atbilde: Pravieši ir teikuši, ka pasaules tautas uz saviem pleciem nesīs jūdus uz Templi. No kurienes tad viņiem radīsies zināšanas un vēlme veikt šo darbu?

Viņiem ir jātiecas uz savu atbrīvošanos un jāsaprot, ka tā nāks pie viņiem tikai caur Izraēlas tautu. Un tad viņi nesīs mūs uz Templi. Pretējā gadījumā mēs tur nenokļūsim – tikai kopā. (vairāk…)

Tuvie un tālie „radinieki”

Un Tas Kungs sacīja Mozum: „Runā ar priesteriem, Ārona dēliem, un saki tiem: lai ne pie viena mirušā neviens priesteris savā tautā nepaliek nešķīsts.
Kā tik vien pie sava asinsrada mirstīgās miesas: pie savas mātes, sava tēva, sava dēla, savas meitas vai sava brāļa un pie savas māsas, kas vēl ir jaunava un dzīvo viņa tuvumā, un tai vēl nav bijis vīra – pie tām viņš drīkst palikt nešķīsts”. [Tora, Levitu grāmata, Emor, 21:1 – 21:3]
(vairāk…)

Mīlestības augstākais spēks

Jautājums: Es savu jaunāko dēlu nosaucu par godu diženam viedajam – rabija Akivas vārdā, jo man ļoti dārgs ir viņa aicinājums „mīli tuvāko kā sevi pašu”. Es vēlos, lai mans dēls iemācītos tādu attieksmi pret cilvēkiem.

Taču es skeptiski attiecos pret dažādām fantāzijām, kas cilvēcei ir attiecībā pret Dievu. Šie priekšstati man šķiet primitīvi. Katrs sev iedomājas Dievu kādā tēlā. Par kādu Radītāju jūs runājat? (vairāk…)

Kā es varu pārvaldīt pasauli

Jautājums: Mēs bieži novērojam, kā cilvēku vidū izplatās noteikts garastāvoklis. Tieksme mainīties, nomest lieko svaru, laimes sajūta vai nomāktība – viss izplatās it kā gaisa pilienu veidā. Kā tādā gadījumā uztvert savas sajūtas: kā savas personīgās vai kā tādas, kuras uzspiedusi sabiedrība?

Atbilde: Jo vairāk mēs iedziļināmies dabas sistēmā, jo skaidrāk redzam, ka visi ir atkarīgi no visiem. Tā ir dziļa savstarpēja saikne, kas sastāv no tūkstošiem attiecību starp mums. Protams, mēs to neapzināmies, taču saikne paliek, tā ir pastāvīga, un es to nevaru ignorēt. (vairāk…)

Uz garīgā viļņa

Jautājums: Ja es mainu sevi, lai „noskaņotos uz garīgās pasaules viļņa”, kādu informāciju no turienes es varēšu saņemt?

Atbilde: Tur es saņemu informāciju par realitāti, kas atrodas ārpus manis.

Un kontaktējoties ar to uz atdeves principiem, es atklāju, cik ļoti ierobežots esmu savā pašreizējā materiālajā realitātē. Rezultātā es šeit saņemu šaura spektra niecīgu informāciju, kas turklāt vēl dzēšas līdz ar materiālā ķermeņa nāvi. (vairāk…)

Dvēseles rašanās

Personīgā piekļuve augstākajām sfērām?

Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, taču ne mazums cilvēku aizraujas ar ideju par sakaru kanālu ar kādu augstāko realitāti. Spiritisma seansi dod vietu „kontaktam” un citiem „pārdabiskiem” komunikācijas veidiem.

Daži uzņēmēji noslēdz darījumus tikai pēc konsultācijas ar savu personīgo „mēdiju” vai „gaišreģi” un tamlīdzīgi. Cilvēki, kas stingri stāv uz savām kājām, kuru kontos apgrozās miljardi, kuriem ir ekonomiskā vai militārā vara, kuri nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, vienalga tic iespējai sazināties ar augstākajiem spēkiem, uzzināt nākotni, un vispār saņemt kādu informāciju no „uzticamiem” avotiem. (vairāk…)