Monthly Archives: aprīlis 2015

Garīgo pasauļu projekcija

Jautājums: Kāpēc Tanahu dēvē par svēto grāmatu?

Atbilde: „Svēts” nozīmē atdalīts no mūsu pasaules un uzrakstīts atdeves un mīlestības valodā, nevis egoistiskās saņemšanas, naida un atrautības valodā.

Šī grāmata ir uzrakstīta zaru valodā, kas stāsta pa garīgajām saknēm. Lai gan tur tiek runāts it kā par šo pasauli, taču grāmata norāda uz augstāko pasauli, uz sistēmu, kas vada mūsu pasauli. Tā vietā, lai piešķirtu nosaukumus mehānismiem un spēkiem, kas atrodas augšienē, mēs dēvējam šos spēkus atbilstoši to seku nosaukumiem, šīs sekas norisinās mūsu pasaulē. (vairāk…)

Doma – Darbība – Darbības nobeigums

Jautājums: Kā saikne ar garīgajiem spēkiem, kas aprakstīti Tanahā, ietekmē mūsu šodienas, zemes dzīvi?

Atbilde: Tanahs ir fundamentāla grāmata, kas satur sevī visu. Jau Tanaha pirmajā grāmatā – Torā ir viss Universs, bet tikai kā doma. Praviešu grāmatas tam pievieno darbību, un Svētajos Rakstos ir šo darbību nobeigums.

Tanahs dalās trīs daļās (HABAD – HAGAT – NEHI), kas sniedz mums zināšanas par kopīgās dvēseles tilpni, par visu laiktelpas kontinumu. Cilvēks, kurš sāk izzināt šo sistēmu, vairs nekļūdīsies. Viņš nespēs redzēt šajās grāmatās vēsturisku stāstu. Līdz mūsdienām pret tām nekad arī nav bijusi tāda attieksme. (vairāk…)

Grāmata par mūžīgu dzīvi

Jautājums: Tanahs – vai tā ir vēsturiska grāmata, jeb tā apraksta notikumus, kas norisinās ārpus laika ietvariem?

Atbilde: Tanahā aprakstītie notikumi notiek pastāvīgi, tie ir mūžīgi. Un katrs cilvēks var tiem pievienoties un uzrakstīt par tiem savu interpretāciju. Katram taču ir savs īpašs novērošanas punkts, savs redzes leņķis.

Jautājums: Kādi spēki tiek aprakstīti Tanahā? (vairāk…)

Desmit brīnumi Izraēlas tautai

Kad Izraēlas dēli šķērsoja Jam Suf (Sarkano jūru), Visaugstākais (Radītājs) darīja viņu labā desmit dažādus brīnumus: 1. Ūdeņu pašķiršana. [„Midrašs stāsta”, nedēļas nodaļa „Beshalah”]

Pirmais brīnums – ūdeņu pašķiršana, kad šķēršļi, kas jāpārvar Izraēlas tautai, kura virzās uz garīgo izzināšanu, dalās uz labo un kreiso līniju.

Iet starp pašķirtiem ūdeņiem nozīmē iet pa vidējo līniju. Patiesībā šī līnija nemaz neeksistē, jo cilvēks to veido pats, pareizi saskaņojot labo un kreiso līniju.

Turklāt labā un kreisā līnija arī neeksistē. Tev paveras tikai milzīgs vēlmju daudzums, un tev pašam ar savām īpašībām tās jāatdala: ar šīm es varu strādāt Radītāja labā (labā līnija), ar šīm – nē (kreisā līnija). Tādējādi tu izej starp šīm divām līnijām, izmantojot gan vienu, gan otru. Šo darbību dēvē par ūdeņu pašķiršanu. (vairāk…)

Šifrētās grāmatas

Jautājums: Ar kādu mērķi kabalisti ir rakstījuši svētās grāmatas: Toru, Praviešu grāmatas, Svētos Rakstus?

Atbilde: Kabalisti rakstīja par saviem augstākā spēka atklājumiem. Taču kabalas zinātnē tiek skaidrots, ka visu uzrakstīto kabalisti šifrēja ar speciālu kodu vai slepenrakstu, ko dēvē par „zaru valodu”.

Grāmata it kā stāsta par notiekošo mūsu pasaulē, par vīrieša un sievietes attiecībām, cilvēka un sabiedrības vai cilvēka attiecībām ar dabu, taču būtībā tā ir tikai ārējā sižeta līnija. (vairāk…)

Par augstākā spēka praktisku pielietojumu

Kabala ir vispraktiskākā metodika. Mūsu pasaulē nav citu līdzekļu, kas spēj ietekmēt likteni, mūsu dzīvi, dabas spēkus, kuri to visu pārvalda.

Ienākot jaunajā laikmetā un saņemot savās rokās visus līdzekļus savas dzīves vadīšanai, mēs pēkšņi redzam, ka patiesībā mēs neko nepārvaldām un nezinām, kas ar mums notiks nākamajā dienā. Tā ir ļaunuma apzināšanās, ko nāksies iziet visai cilvēcei.

Taču kabalas zinātne nodrošina mums saikni, kontaktu ar vienīgo spēku, kas darbojas realitātē. Mēs varam to atmodināt, piesaistīt un ar tā palīdzību sasniegt vēlamās izmaiņas, ja mūsu programma sakritīs ar šī augstākā spēka programmu. (vairāk…)

Cerība ārstē

Ābrams novilka precīzu robežu starp īstenību, dabu, cilvēcisko prātu, kas to izpēta, iespēju virzīties uz priekšu, lai sasniegtu līmeni „cilvēks”, kas atšķir cilvēku no dzīvnieka – un, no otras puses, visdažādākajām mistikām un ticībām. Tā pat nav reliģija, kur viss ir stingri organizēts, bet tumša māņticība.

Ābrams atklāja kabalas zinātni, kas sniedz cilvēkam zināšanas par Radītāju, un ir reliģija, kur arī darbojas precīzi likumi, kas uzliek cilvēkam stingrus ierobežojumus.

Reliģija ir sabiedriskie ierobežojumi, kas cilvēku pamatīgi sasaista un neļauj viņam patvaļīgi rīkoties. Tas ir tāds kā papildu spiediens, kas sola atalgojumu vai sodu šajā pasaulē un nākamajā pasaulē, tas ir, paradīzi vai elli. (vairāk…)

Divi viedokļi par cilvēces vēsturi

Jautājums: Jūs droši vien esat dzirdējis Dmitrija Bikova lekcijas par literatūru. Kāds ir jūsu viedoklis par šīm lekcijām?

Atbilde: Parasti man nejautā manu viedokli par personībām. Taču šajā gadījumā atbildēšu: esmu dzirdējis, aizraujoši! Viņa tēma, protams, ir tālu no manas – kabalas.

Viņš aizraujoši pārstāsta cilvēces vēsturi, pārsvarā Krievijas vēsturi, caur savu specialitāti, literatūru.

Es pārstāstu cilvēces vēsturi no tās avota – Radītāja, izskaidrojot radīšanas plānu un tā īstenošanu, atkarībā no brīvās izvēles, kas dota cilvēkam. (vairāk…)

Spiegi: domas un vēlmes

Jautājums: Mutiskajā Torā ir teikts, ka faraons sūta Izraēlas tautai savus spiegus. Kas tiek domāts ar vārdu „spiegi”?

Atbilde: Spiegi – visas domas un vēlmes, kas cilvēkā sāk mosties garīgā darba procesā, atgādinot viņam par agrāko dzīvi: par sadzīves priekiem, rūpēm par paša labklājību, par dalību visās materiālās pasaules darbībās. Ikdienas rutīna pēkšņi kļūst ļoti vēlama un liekas salda, pievilcīga, silta un droša. (vairāk…)

Kā iejaukties savas dzīves kodā?

Jautājums: Vai es varu iejaukties augstākās vadībās kodā, kurš nonāk pie manis burtu veidā? Jebkurā citā sistēmā, ja es rakstu kodu, tad nosaku, kā uzvedīsies šīs sistēmas materiāls, kādi procesi notiks…

Atbilde: Šajā kodā ir ierakstīts viss. Taču tajā pašā laikā tajā ir intervāli, kur tu vari ielikt savu reakciju. Proti, tu nekusties akli kā robots, kuram nav savas brīvās izvēles, pakļaujoties šiem nemainīgajiem likumiem, šiem spēkiem, kas tevi vada. (vairāk…)