Gaismas pavājināšanās sistēma

Un, ja kāds vīrs guļ ar savu vedeklu, tad tiem abiem ir mirtin jāmirst, jo viņi abi ir izdarījuši nešķīstību; un lai viņu asinis paliek uz viņiem. [Tora, Levitu grāmata, „Kedošim”, 20:12]

Gulēt ar savu vedeklu” nozīmē savienošanos starp zemākā un augstākā garīgā līmeņa sistēmām.

Zemākais līmenis drīkst kontaktēties tikai ar tēvu un māti, jo ar viņiem tam ir kopēja tieša saikne. Taču visas pārējās saiknes tiek uzskatītas par blakussaiknēm.

Ja zemākais pakāpiens nonāk nepareizā kontaktā ar augstāko pakāpienu, tad notiek „īssavienojums”. Zemākais pakāpiens var saņemt gaismu no augstākā pakāpiena tikai caur noteiktiem filtriem, tā saucamām gradācijām – „celem” (cadik, labed, mem), tas ir, „tēli un līdzības”. Kā teikts: „Pēc sava tēla un līdzības Es radīju cilvēku”.

Garīgā sistēma ir veidota tā, ka sākumā ir Radītājs, pēc tam – Viņa tēls un līdzība, tad cilvēka līmenis. Tādēļ „tēls un līdzība” ir filtri, sistēma, kas pakāpeniski samazina savu iedarbību uz cilvēku līdz stāvoklim, kad viņš kļūst zināmā veidā līdzīgs Radītājam, bet tajā pašā laikā vienalga paliek uz daudz zemākas pakāpes nekā Viņš.

Tā ir gaismas pavājināšanās sistēma, filtri, kas dalās daudzās kategorijās: atbilstoši gaismas kvalitātei, tās daudzumam, atbilstoši kreisajai un labajai līnijai utt. Bāls Sulams, skaidrojot šo sistēmu, kā piemēru izmanto cilvēku, kurš var paskatīties uz sauli tikai tad, ja uzliek tumšas brilles.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 23.04.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: