„Slepenā” kabalistu prakse

Jautājums: Kāpēc kabalu dēvē par „slepeno zinātni”? Kāds ir kabalista slēptais darbs?

Atbilde: Kabalista praktiskais darbs ir tajā, ka viņš kā liftā var pacelties un nolaisties pa sava egoisma vai altruisma pakāpieniem.

Viņš var no nulles stāva nolaisties lejā – egoismā, tad pacelties no nulles stāva pirmajā stāvā un sākt pa stāviem pacelties uz augšu, mērojot ceļu pa 125 pakāpieniem.

Šajā laikā cilvēkā notiek dažādas iekšējas izmaiņas. Viņam ir iespēja pacelties no bērna līmeņa uz jaunieša, pieauguša vai veca cilvēka līmeni un tad pēc kārtas nolaisties atpakaļ katrā no šiem līmeņiem, līdz pašam zemākajam.

Paceļoties vai nolaižoties pa kabalistiskajām kāpnēm var sevī mainīt visus iespējamos parametrus, īpašības, tos sevī kārtot un mainīt. Tā mēs it kā programmējam, noskaņojam sevi un katru reizi redzam pasauli tādā šķērsgriezumā un stilā, uz kādu mērķtiecīgi noskaņojāmies. Tāda, lūk, ir kabalista slepenā prakse.

Atrodoties mūsu pasaules robežās, mēs varam ceļot laikā, telpā, pasaulēs atbilstoši laika asij, varam nonākt dinozauru laikmetā un novērot, kā savstarpēji noris visi šie stāvokļi.

Izcilais kabalists Bāls Sulams savos darbos ir aprakstījis Zemes radīšanas vēsturi un visus tās veidošanās procesus. Taču viņš spēja to izdarīt nevis tādēļ, ka studēja ģeoloģiju, bet tādēļ, ka redzēja visus šos stāvokļus.

Viņam nesagādāja grūtības tajos ieiet, it kā paņemt binokli, mikroskopu vai teleskopu un atbilstoši saviem personīgajiem iekšējiem instrumentiem pareizi sevi noregulēt, lai redzētu un iepazītu jebkuru periodu.

Tāda arī ir tā saucamā „slepenā” kabalistu prakse. Patiesībā tā nav slepena, taču kabalists nevar to nodot citiem. Viņš tikai pats var to izmantot, tādēļ ka tā ir viņa iekšējā būtība. Iemācīties paplašināt savu iekšējā redzējuma diapazonu var katrs, ja sistemātiski, nopietni nodarbosies ar kabalu un pats kļūs par kabalistu.

Tad, pareizi noskaņojoties, viņš varēs it kā „iziet” no sava materiālā ķermeņa un ceļot virs mūsu pasaules – visās universa sistēmās. Jo mūsu pasaule ir vismazākā, niecīgākā un tumšākā, kas saskaņā ar kabalu, pastāv tikai mūsu neizlabotajā uztverē, mūsu iedomātajā iztēlē.

No TV pārraides „Īsie stāsti”, 2. daļa, 22.10.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: