Kas ir kabalists

Jautājums: Kāpēc jūs, kabalisti, uzskatāt kabalu par zinātni, tas ir, mācību, kas pamatojas uz faktiem un pierādījumiem?

Atbilde: Kabalists maina nevis ārējos nosacījumus kā zinātnieki, bet savus iekšējos, īpašības un pēta pasaules sajušanas izmaiņas sevī.

Zinātnieki pēta nedzīvo, augu, dzīvnieku dabas matēriju, bet kabalisti pēta līmeņa „cilvēks” dabu. Ivritā cilvēks nozīmē „Ādams”, no vārda līdzīgs, adame, Radītājam, kā teikts, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības.

Tādēļ, pētot cilvēku, kā to mums piedāvā kabalas zinātne, mēs caur sevi pētām Radītāju un rezultātā, mainām sevi, līdz kļūstam līdzīgi Radītājam.

Tā mēs sasniedzam radīšanas nodomu, tā plānu un galamērķi. Pasaule kļūst saprotama un vadāma…

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed