Praktizējošs kabalists

Jautājums: Ko nozīmē būt praktizējošam kabalistam?

Atbilde: Praktizējošs kabalists ir cilvēks, kurš mūsu pasaulē atklāj Radītāju un vēlas šīs zināšanas nodot visai pasaulei. Viņš strādā pie tā, lai mainītu egoismu uz altruismu, naidu uz mīlestību, mūsu savstarpējo nošķirtību uz vienotību. Viņš īsteno mūsu pasaulē Radītāja nodomu, to pēta un realizē.

Īsts kabalists ir materiālists nevis mistiķis. Viņš redz, ka visa pasaule ir kā viens vesels, ka to vada viens vienīgs spēks un saprot, ka šajā pasaulē viss darbojas viena likuma ietekmē, tas ir vienotības, savstarpējas iekļaušanās likums, kur viens otru papildina, tas ir mīlestības likums. Un, ja mums liekas, ka tas tā nav, tad tikai tādēļ, ka mēs esam tādi radīti un mums ir jāizlabo savi nepareizie uzskati.

Tas ļaunums, ko mēs redzam ārpus mums, patiesībā nav apkārt mums, bet mūsos un ar mūsu izkropļoto redzējumu projicējas ārējā pasaulē. Ja es būtu pilnībā izlabots, tad neredzētu pasaulē neko ļaunu.

Jautājums: Iznāk, ka kabalists vispār neredz pasaulē ļaunumu?

Atbilde: Skatoties kādā līmenī viņš atrodas. Lieta tāda, ka mūsu egoisms, tā saucamais „faraons”, dalās 125 egoistiskos pakāpienos un kabalists tos pakāpeniski sevī izlabo – no paša zemākajam līdz pašam augstākajam pakāpienam.

Katru no tiem izlabojot, viņš burtiski mēro ceļu augšup, paceļoties pa izzināšanas, savienošanās ar augstāko spēku, saliedēšanās ar visu cilvēci pakāpieniem un šajā saliedētībā sajūt Radītāju.

Būt par praktizējošu kabalistu nozīmē būt vai par skolotāju, vai par mācekli pie tā, kurš izzina augstāko pasauli, pētīt īstenos kabalistiskos avotus un pilnībā tam atdoties, jo augstāko pasauļu izzināšana ir gan piepildījums, gan dzīves mērķis.

Kad tu sāc saprast ar ko tev ir darīšana, tad viss pārējais šajā pasaulē skaidri redzams kā cilvēciskās iztēles auglis, kas neko nenozīmē salīdzinājumā ar mūžību, pilnību un Radītāja izzināšanu.

No TV pārraides „Īsie stāsti”, 2. daļa, 22.10.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed