Melnais punkts – pūļu pielikšanas punkts

No Rabaša raksta „Atstarotā gaisma”: „ Kad māceklis ir trimdā, skolotājs tiek izsūtīts kopā ar viņu”. Tāpēc tajā laikā, kad zemākais nesajūt augstākā varenību, viņam nav pat vismazākā garīgā stāvokļa.

Vispirms, zemākajam ir jātic, ka augstākā klātbūtne reāla, taču viņš nesajūt augstāko, jo nejūt viņa varenību. Taču, kad cilvēks sāk vērīgi lūkoties augstākā varenībā, tas ir, AHAP augstākā paceļas, tad arī zemākais paceļas kopā ar viņu un sasniedz garīgās pasaules sajūtu.

Cilvēkam vienmēr jāiztēlojas, ka atrodas augstākā AHAPā. Atbilstoši šai zemākās un augstākās pakāpes saiknei, tiek mērīts cilvēka līmenis. Taču mēs vispār nejūtam augstākās pakāpes klātbūtni, it kā pasaulē būtu vieni. To dēvē par neapzinātu eksistenci, bez garīgā sajūtas.

Mēs atrodamies augstākajā, bet viņu nepazīstam un nejūtam. Un tādēļ mums ir jāpieliek visas iespējamās pūles, lai sajustu augstāko pakāpi. Tajā ir jāiekļaujas kaut vai melna punkta veidā, kuram pagaidām nav jūtu, taču tas pieliek pūles, cenšoties sajust augstāko.

Galvenais, pielikt pūles. Problēma ir tajā, ka mēs gaidām, ka atklāsme nāks no augšienes. Taču, kā tas var notikt no augšienes, ja visi radība speciāli izplatījās virzienā uz leju, mērojot pakāpienus, lai sniegtu mums iespēju pielikt pūles.

Taču mēs gaidām, ka Radītājs pieliks pūles mūsu vietā. Nekas tāds nevar būt! Tāpēc mēs stiepjam laiku, gaidot to, kas nekad nenotiks. Paiet dienas un gadi, līdz ar pašu zemāko visu cilvēku dabiskās attīstības ātrumu uzkrāsies informatīvie gēni, kurus mums vajadzēja izlabot un tie iedarbosies uz mums kā triecieni, nelaimes. Un tad mēs beidzot pamodīsimies.

Taču tas jau ir parastais evolūcijas ceļš, ciešanu ceļš. Turpretī gaismas ceļš (laika paātrināšana) nozīmē, ka mēs meklējam un cenšamies iztēloties augstākā AHAP, kurā atrodamies.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 17.11. 2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: