Dabas periodiskā tabula

Jautājums: Sākot no pagājušā gadsimta 30. gadiem, pasaule pārvērtās vienā lielā ciematā un no šī brīža mums bija jāattiecas pret cilvēci kā pret vienu ģimeni – ar vienu valdību, ar vienu pasaules veselības, aizsardzības ministriju?

Atbilde: To vajadzēja darīt vēl agrāk, no 20. gadiem! Pirmais pasaules karš jau ir reakcija uz mūsu nevērību pret visu kopējo sistēmu, kas savieno visus vienā veselumā.

Nav svarīgi, ka ir tādas vietas kā Dienvidamerika, Āfrika, Āzija, kur vērojams ļoti zems dzīves līmenis. Arī ģimenē ir tādi: pieaugušie un bērni, savam vecumam mazāk vai vairāk attīstīti. Tomēr mūsu attieksmei pret visiem ir jābūt vienādai.

Šādu apvienošanos cilvēcei vajadzēja sasniegt vēl 20.gs. sākumā, taču to neizdarīja. Tādēļ saņēma Pirmo un Otro pasaules karu, un šodien Ebolas epidēmiju.

Jautājums: Ja mēs attiektos pret visu pasauli kā pret vienu ģimeni, vai vīruss neizplatītos? Kā tas ir saistīts un kā strādā sistēma starp cilvēku attiecībām, valstīm, tautām? No kurienes Ebolas vīruss zina, kad tam izplatīties un kad nē?

Atbilde: Vīrusa epidēmija ir līdzsvara trūkuma sekas. Mēs izjaucam līdzsvaru sistēmā un katrā tās līmenī rodas kādas novirzes no līdzsvara un šo līdzsvaru nepieciešams aizpildīt ar spēku. Lai ar spēku kompensētu līdzsvara trūkumu un atgrieztu sistēmu līdzsvara stāvoklī, arī uzliesmo Ebolas epidēmija.

Visas sistēmas augšienē ir cilvēciskais līmenis, tas ir, attiecības starp cilvēkiem, tautām, valstīm. Un augstākais tās slānis saistās ar līdzsvaru Izraēlas tautā.

Izraēla atrodas cilvēku piramīdas augšdaļā, tajā nozīmē, ka, pirmkārt, tieši tur ir nepieciešams līdzsvars, un it īpaši Izraēlas valstī, kas šodien pārstāv šo tautu. Tādēļ līdzsvara trūkuma un attiecīgi arī Ebolas vīrusa novēršana, pirmām kārtām, ir atkarīga no Izraēlas tautas.

Jautājums: Nav saprotams, kāda ir saikne starp augsto līmeni, kurā mēs komunicējam viens ar otru: kā viena ģimene vai kā sveši cilvēki, un to, kā kaut kur zemāk plosās vīrusi?

Atbilde: Tā taču ir vienota sistēma, kas sevī iekļauj nedzīvo, augu, dzīvniecisko un cilvēka līmeni. Visa daba ir viena sistēma, izņemot to, nekā cita nav.

Dabā ir visi iespējamie matērijas attīstības līmeņi, sākot no nedzīvā, kurā atomi savienojas viens ar otru un rada ķīmiskos elementus: oglekli, skābekli, varu, sudrabu, zeltu utt. Pēc tam seko augu līmenis ar neskaitāmiem dažādiem augiem, dzīvnieciskais līmenis un cilvēks.

Ar cilvēku tiek domāts nevis uz divām kājām staigājošs zīdītājs, bet cilvēciskais saprāts, zināšanas, attīstība, apziņa, kas ļauj viņam redzēt savu piederību vienai sistēmai. No tā sākas cilvēks, kurš nosaka, ka atrodas vienotas dabas sistēmā un atkarīgs no tās, un visi ir atkarīgi no viņa.

Viņš redz, ka ieņem visaugstāko pakāpi, ka ar savu uzvedību un attieksmi pret cilvēkiem nosaka visu, kas notiek visos pārējos dabas līmeņos. Paceļoties augšup un nolaižoties lejup, cilvēks kopā ar sevi paceļ un nolaiž lejup visu nedzīvo, augu un dzīvnieku dabu.

No 446. sarunas par jauno dzīvi, 19.10.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed