Visuma bērni, 5. daļa

Pētot fiziskās Visuma īpašības, bija daudz pārsteigumu. Teiksim, sākumā mēs domājām, ka starojums un daļiņas nevar iziet cauri cietiem šķēršļiem, bet tagad zinām, ka tas tā nav.

Mikropasaule mums patiešām atklājās kā apbrīnojama aina. Vārdu sakot, daudz kas mainījās mūsu izpratnē par Visumu un cilvēka vietu tajā.

Turklāt tas viss ir tādēļ, ka mēs atteicāmies no ideoloģiskas nedalītas pieejas, piekrītot tam, ka pilnībā nesaprotam, nejūtam, nezinām pasauli un esam spiesti sākt pētīt to no „nulles”. Tāpat arī zinātne noraida reliģiju, izgājusi no tās ierobežojumu sistēmas, kas ļoti palīdzēja.

Šī cīņa aizņēma simtiem gadu un līdz pat šim laikam dažādās koncepcijās parādās ierobežojumu atskaņas, ko zinātniekiem kādreiz uzlika baznīca un citas reliģiskās institūcijas, kas nepieņēma to, kas nesaskanēja ar viņu dogmām. Lai gan pašas dogmas tika pieņemtas, lai palīdzētu vadīt cilvēkus un notikumus.

Tātad mūsu zināšanas par Visumu ir ļoti ierobežotas. Pēdējā laikā mēs nonākam pie secinājuma par mūsu universa ainas fragmentāro raksturu. Un ja arī mums izdotos to izzināt visā pilnībā, pētījumu dati jau norāda uz iespējamu paralēlu visumu esību. Mēs vienkārši redzam, ka bez šāda pieļāvuma mūsu formulas savstarpēji nesakrīt un tādēļ esam spiesti ņemt vērā šādu iespēju.

Turklāt tālāk seko jautājums par saikni starp visumiem, par pārejām starp tiem – uz daudz augstākiem līmeņiem, kas mūs aptver, taču nav pieejami mūsu uztverei. Citādi mūsu dati nesavienojas vienotā veselumā.

Protams, mēs meklējam saprātīgu dzīvību uz citām planētām. Pēc manām domām, tās tur nav un „nabadzīte” Zeme ir vienīgā, uz kuras dzīvo saprātīgas būtnes, kas piesārņo un posta nedzīvo, augu un dzīvnieku dabu.

Cik brīnišķīga gan būtu šī planēta, ja to vienkārši segtu augi. Domās var vēl pievienot nedaudz dzīvnieku. Taču nedaudz cilvēku – tas jau būtu par daudz.

Tomēr, ja runājam nopietni, tad saskaņā ar vispārējām atziņām, dzīvība uz Zemes patiešām ir rets fenomens. Lai tā varētu rasties, bija nepieciešams ļoti specifisks visa veida dabas parametru un spēku kombinējums, kas ļāva daļiņām savienoties jaunā formā un iegūt jaunu, īpašu vairošanās veidu, proti, bioloģisko attīstību. Tas ir pilnīgi cits līmenis salīdzinājumā ar pārējo Visumu.

No 308. sarunas par jauno dzīvi, 02.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: