Garīgās sistēmas aizsargbloks

Torā izklāstīts par to, kā pakāpeniski organizējas garīgā sistēma, kas pārvalda cilvēku, kur gaisma un vēlme, ko radījis Radītājs, palēnām izplatās viens otrā savstarpējā savienojumā: Bina ienāk Malhutā, Malhut – Binā. Veidojas savstarpējā sistēma.

Kad Malhut ienāk Binā, tas ir, vēlme ienāk gaismā, tā pakāpeniski vājina gaismu, tā rezultātā rodas tās daudzveidīgās gradācijas. Pieņemot gaismu uz sevi, Malhut vienlaikus veido sevī tādas sistēmas, kuras nākotnē palīdzēs sasniegt gaismas līmeni.

Tāpēc Torā tiek aprakstītas tās robežas, kurās gaisma var izplatīties vēlmē un vēlme var pielīdzināties gaismai.

Piemēram, ko nozīmē Ārona dēlu Adaba un Abija bojāeja?

Ārons ir augstākais priesteris, Lielais Koens (koen hagadol). Viņš personificē vienu no vadības sistēmas blokiem – GAR de-Bina, kam nav tiesību izlaist caur sevi Hohma gaismu.

Ārona dēli Adabs un Abija, kas simbolizē šīs sistēmas īpašības, gribēja pievienot tai Hohma gaismu, taču nespēja šo gaismu izturēt un tāpēc gaisma viņus „saplosīja”. Neraugoties uz to, tā nav sistēmas bojāeja, bet gan aizsargbloka radīšana, caur kuru ies tikai tas gaismas spēks, kuru Ārons spēs novadīt.

Tas arī nozīmē „Ārona dēlu nāve”, tas ir, Hohma gaismas neuztveršana šajā vēlmē, šaja blokā, jo lejup nevar nonākt lielāka gaisma par to, kura atrodas līmenī „Ārons”.

Iznāk, ka Ārons ir filtrs, kas aizver gaismas  caurplūdi lejup, jo zemākie nespēj to uzņemt. Un ja kāds vēlēsies pacelties līdz Hohma līmenim, viņam jāsasniedz Ārona līmenis.

Jautājums: Tātad, šķelšanās vairs nevar notikt?

Atbilde: Tā nav šķelšanās, bet gaismas un vēlmes saiknes sistēmas apgūšana, tie ir divi Universa spēki, kuriem jārada tāda savstarpēja mijiedarbības simbioze, kas organizētu pareizu gaismas un vēlmes filtrāciju no augšienes lejup, lai dvēselēm dotu iespēju pareizi pacelties no lejas augšup, attīstīties un tādējādi piepildīties ar gaismu.

Tāpēc Abijs un Adabs ir aizsargsistēmas, kuras tiek radītas tieši tādā veidā, ne citādi un organizē robežas, kurās gaisma var izplatīties vēlmē un vēlme var pielīdzināties gaismai.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 19.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: