Trimda: uz gaismas un tumsas robežas, 2. daļa

Jautājums: Ko nozīmē šķiršanās no Babilonas un Otrā tempļa būvniecība?

Atbilde: Tas nozīmē, ka atlikušās divas ciltis būvē starp sevi „labos tiltiņus” pēc principa „Nedari otram to, ko nevēlies sev”. Un tas ir garīgais līmenis. Tādā stāvoklī viņi pastāv vairākus gadu simteņus, līdz tas tiek nopostīts.

Jautājums: Tas ir, Ābrama vēstījums virza augšup, taču ceļš ir „bedrains” un bieži ved lejup?

Atbilde: Ceļš nav viegls: pēc sākotnējā garīgā pacēluma viņi nokrita, nonāca Ēģiptē. No turienes pacēlās uz Pirmā tempļa līmeni un nokrita līdz Babilonas līmenim. Nedaudz pacēlās uz Otrā tempļa līmeni  un nonāca pie tā sašķelšanās sevī. Citiem vārdiem, viņos zūd pats princips „Nedari otram to, ko nevēlies sev”. Viņi vairs nespēj to noturēt, realizēt. Augošais egoisms iznīcina visu, kas bija palicis no mīlestības.

Un, lūk, kaut kur mūsu ēras pirmajā gadsimtā tā izzūd pavisam.

Replika: Tad starp viņiem sākas „izskaidrošanās”, kas noved līdz pat slepkavībām…

Atbilde: Tas bija arī Pirmā tempļa laikā – krituma laikā, kad tautā izveidojās „sektori”: virsnieki, tirgoņi, amatpersonas, pārvaldnieki u.c. Tādos augstos līmeņos parādās graujošs egoisms.

Cita lieta, kad attiecības veidojas starp „maziem” ļaudīm kādā ciematā: kādam ir viena govs, bet citam viena aita, vēl kādam zirgs – un, lai izdzīvotu, visi viens otram aizdod.

Taču, ja tev ir miljardi, man miljardi, trešajam, ceturtajam – te tieši arī sākas „izskaidrošanās”, kari. Katram sava „armija”, katram savas intereses… Kopā ņemot, problēma.

Jautājums: Tātad kritums no garīgā līmeņa noved viszemākajā līmenī, un tad parādās visas nekrietnības?

Atbilde: Jā. Taču, no citas puses, tās ir dabiskas parādības. Tās izpaudīsies jebkurā valstī, kas nonāk lejupslīdes stadijā. Tas pats draud arī mūsdienu pasaulei: Krievijā, Eiropā vai Amerikā bagātie sabrukuma laikā sagādās sev armijas un viens ar otru karos.

Līdzīgi periodi ebrejiem beidzās bēdīgi: kad viņi krita no garīgā līmeņa, nāca iekarotāji un nopostīja Templi līdz pamatiem…

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Babilona vakar un šodien”, 6. daļa, 03.09.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed